Nowy wyrok TK: Pracodawca nie musiał rozwiązywać umowy o pracę z emerytem

Autor: Kajewska Renata
Data: 14-11-2012 r.

Osoby, które nabyły prawo do emerytury od 8 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r., otrzymały ultimatum. Jeśli chciały nadal pobierać emeryturę po 1 października 2011 r., musiały rozwiązać stosunek pracy z dotychczasowym pracodawcą. W przeciwnym razie ich świadczenie emerytalne ulegało zawieszeniu. W wyroku z 13 listopada 2012 r. Trybunał Konstytucyjny uznał, że taki warunek dla tych właśnie osób jest niezgodny z Konstytucją RP. Sprawdź, co to oznacza dla budżetu państwa, ZUS, a przede wszystkim dla samych emerytów.

Emeryci podzielili się na trzy grupy

Pierwsza grupa to emeryci, którzy rozwiązali umowę o pracę, a następnie albo nie zawarli kolejnej umowy (np. dotychczasowy pracodawca nie zgodził się na to), albo zawarli ją na gorszych warunkach finansowych. Gdyby w momencie przechodzenia na emeryturę osoby te wiedziały, że będą musiały przerwać zatrudnienie, żeby uzyskać świadczenie emerytalne, to ich decyzja być może byłaby inna, tzn. nie składałyby wniosku o ustalenie prawa do emerytury i kontynuowały zatrudnienie. Korzystniejsze byłoby bowiem dla nich osiąganie wysokiego dochodu ze stosunku pracy niż dużo mniejszej emerytury. Późniejsze złożenie wniosku oznaczałoby również wyższe świadczenie emerytalne. Ci emeryci są w najgorszej sytuacji. Muszą oni bowiem wystąpić do sądu z roszczeniem o odszkodowanie za poniesioną szkodę. Pozwanym na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego będzie Skarb Państwa. Koszty sporu będą wysokie, a sama sprawa może się ciągnąć.

Druga grupa to emeryci, którzy nie rozwiązali umowy o pracę. ZUS zawiesił im więc wypłatę emerytury. Teraz emeryci ci mogą wystąpić do ZUS o wypłatę niesłusznie zawieszonego świadczenia wraz z odsetkami za zwłokę.

Jest też trzecia grupa emerytów. Po 1 stycznia 2011 r. rozwiązali oni umowę z pracodawcą, a następnie ponownie ją zawarli na tych samych warunkach, co poprzednio. Nie stracili ani emerytury, ani dotychczasowej pensji. I właśnie oni są w najlepszej sytuacji.

 

Należy pamiętać, że wyrok Trybunału nie dotyczy osób, które nabyły prawo do emerytury po 1 stycznia 2011 r. W odniesieniu do nich nie doszło bowiem do naruszenia praw nabytych.

Przepisy emerytalne, których dotyczy wyrok TK

Chodzi o artykuł 28 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 103a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dodanym przez art. 6 pkt 2 ustawy z 16 grudnia 2010 r.

Źródło:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 listopada 2012 r. (sygn. K 2/12).

Autor: Renata Kajewska - specjalista w zakresie prawa pracy


Zobacz także:

Kajewska Renata

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32573 )
Array ( [docId] => 32573 )