Maleje liczba osób posiadających IKE

Data: 03-11-2013 r.

Jak podaje Komisja Nadzoru Finansowego, na koniec czerwca 2013 r. na Indywidualnych Kontach Emerytalnych oszczędzało 816,3 tys. osób, czyli 5,3% osób aktywnych zawodowo. Oznacza to spadek osób posiadających IKE, ponieważ rok wcześniej takich osób było 823 tys.  

KNF odnotowała także znaczny spadek liczy nowozakładanych IKE. W stosunku do pierwszej połowy 2012 r. spadek wyniósł 21,5%. W 2013 r. założono tylko 32,6 tys. nowych IKE. Co ciekawe, tylko 3,3 tys. nowych IKE założono w bankach, które zanotowały w na tym polu największy spadek (aż o 80,4%). W zakładach ubezpieczeń założono 13,9 tys. nowych kont emerytalnych, co oznacza wzrost rok do roku o prawie 50%.

 

Co ciekawe, osoby oszczędzające w trzecim filarze nie wykorzystały jeszcze do końca rocznego limitu wpłat. Limit wpłat na IKE obecnie stanowi równowartość trzykrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym. W 2013 r. limit ten wynosi 11 139 zł (w 2004 r., gdy wprowadzano IKE limit wynosił 3435 zł). W pierwszej połowie roku wysokość średniej wpłaty na IKE wyniosła 2,1 tys. zł (wzrost o 0,5 tys. zł). Wartość przeciętnego stanu rachunku IKE wyniosła 4,6 tys. zł (wzrost o 0,9 tys. zł).

Wpłata na IKE jest opodatkowana, gdzie podatek pobierany jest od przychodu oszczędzającego, z którego pochodzi składka na IKE. Zwolnienie podatkowe przysługujące osobie oszczędzającej na IKE dotyczy podatku od zysków kapitałowych, jednak jest ograniczone limitem kwotowym dotyczącym wysokości wpłacanych środków oraz warunkiem o posiadaniu przez oszczędzającego jednego IKE.

Zwolniona z podatku jest natomiast wypłata środków. Uprawnienia do wypłaty zgromadzonych środków na IKE przysługuje osobie po osiągnięciu 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia.

Najliczniejszą grupą oszczędzających na IKE są osoby w wieku 51-60 lat (niemal jedna trzecia kont). Najmniejszy odsetek kont posiadały osoby najmłodsze: do 30 lat.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32623 )
Array ( [docId] => 32623 )