Emerytura pomostowa wymaga szczególnej pracy przed 1999 rokiem

Data: 10-10-2013 r.

Ustawa o emeryturach pomostowych nie przewiduje możliwości uzyskania emerytury pomostowej przez osobę, która nie wykonywała pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 r.

Od 1 lipca 1999 r. spółka zatrudnia pracownika przy ręcznym załadunku wyrobów ceramicznych (czyli przy pracy w szczególnych warunkach, wymienionej w tzw. nowych wykazach). Osoba ta ma ponad 25-letni staż ubezpieczeniowy, a w 2014 roku spełni wymóg posiadania 15-letniego okresu pracy szczególnej. Po ukończeniu 60 lat i rozwiązaniu stosunku pracy zatrudniony nie będzie mógł przejść na emeryturę pomostową.

Ustawa z19 grudnia 2008 r.o emeryturach pomostowych przewiduje kilka możliwości przyznania tego świadczenia osobom, które były zatrudnione przy pracach w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, wymienionych w tzw. nowych wykazach, czyli w załącznikach nr 1 i 2 do tej ustawy.

Osoby, które były zatrudnione przy pracach wymienionych w określonych punktach załącznika nr 1 lub 2, mają możliwość uzyskania emerytury pomostowej, na ogół po ukończeniu niższego wieku emerytalnego. Prawo do emerytury pomostowej mogą uzyskać również osoby, które wykonywały prace górnicze, a także żołnierze zawodowi i funkcjonariusze służb mundurowych, którzy nie spełniają warunków do uzyskania emerytury mundurowej.

Dodatkowo możliwość przyznania tzw. pomostówki mają osoby, które po 31 grudnia 2008 r. nie wykonywały wymienionych prac, ale na 1 stycznia 1999 r. miały odpowiednio długi okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Praca, o której mowa w pytaniu (bezpośrednio przy ręcznym załadunku gorących wyrobów ceramicznych), jest wymieniona jako praca w szczególnych warunkach w pkt 17 załącznika nr 1 do ustawy o emeryturach pomostowych i uprawnia do uzyskania tego świadczenia na podstawie art. 4 ustawy.

Zgodnie z tym przepisem, emerytura pomostowa przysługuje pracownikowi urodzonemu po 31 grudnia 1948 r., który spełnia łącznie następujące warunki:

  • osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn,

  • udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 15-letni okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,

  • przed 1 stycznia 1999 r. wykonywał (co najmniej przez 1 dzień) prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymienione w tzw. starych wykazach prac (uprawniające do wcześniejszej emerytury na podstawie art. 32 i art. 33 ustawy emerytalnej) lub w nowych wykazach prac,

  • po 31 grudnia 2008 r. wykonywał (co najmniej przez 1 dzień) pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienioną w nowych wykazach prac,

  • rozwiązano z nim stosunek pracy.

Możliwość przejścia na emeryturę pomostową mają również osoby, które po 31 grudnia 2008 r. nie wykonywały pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, wymienionej w załącznikach do ustawy o emeryturach pomostowych. Takie uprawnienie przewiduje dla nich art. 49 tej ustawy, pod warunkiem, że na 1 stycznia 2009 r. udowodniły wymagany okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wskazanej w nowych wykazach prac.

Ustawa nie przewiduje natomiast możliwości uzyskania emerytury pomostowej przez osobę, która spełniła wszystkie warunki wymagane do uzyskania tego świadczenia (w tym również wymóg wykonywania pracy szczególnej po 31 grudnia 2008 r.), oprócz warunku wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 r.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32616 )
Array ( [docId] => 32616 )