Od 1 marca 2013 r. rośnie kwota bazowa emerytury

Data: 21-02-2013 r.

Przy obliczaniu wysokości emerytury i renty, do których prawo powstało po 28 lutego 2013 r., stosuje się kwotę bazową obowiązującą od 1 marca 2013 r. Wynosi ona 3.080,84 zł. Emerytury i renty obliczone od kwoty bazowej obowiązującej od 1 marca 2013 r. nie podlegają waloryzacji.

Kwota bazowa ma wpływ na ustalenie wysokości:

 • emerytury ustalanej na dotychczasowych zasadach,
 • emerytury ustalanej na nowych zasadach, ale obliczanej według mieszanego sposobu (w części obliczanej na dotychczasowych zasadach),
 • rent z tytułu niezdolności do pracy, w tym rent wypadkowych i z tytułu choroby zawodowej,
 • rent rodzinnych będących pochodną wyżej wymienionych świadczeń.

Jeżeli wniosek o emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy po raz pierwszy zostanie zgłoszony:

 • po 28 lutego 2013 r., albo
 • przed 1 marca 2013r., lecz prawo powstanie po 28 lutego 2013r.

do obliczenia emerytury lub renty zostanie przyjęta kwota bazowa obowiązująca od 1 marca 2013 r.

Czy korzystniej jest złożyć wniosek w lutym czy w marcu 2013 r.

Kwota bazowa od 1 marca 2013 r. uległa zmianie, i jest wyższa od obowiązującej do 28 lutego 2013 r. Osoba, która spełnia warunki do przyznania świadczenia, nie później niż do 28 lutego 2013 r., powinna rozważyć, czy wniosek powinna złożyć jeszcze w lutym czy też poczekać do marca. Każdy indywidualnie musi dokonać takiego wyboru.

Przykład:

Mężczyzna urodzony 13 grudnia 1948 r. spełnia warunki do wcześniejszej emerytury. Posiada staż emerytalny wynoszący 36 lat i 8 miesięcy składkowych i 2 lata 2 miesiące nieskładkowe. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru z 10 kolejnych lat 2003 – 2012 wynosi 132,12 %.

Jeżeli zainteresowany złoży wniosek o emeryturę w lutym 2013 r., to wysokość emerytury od lutego 2013 r. zostanie obliczona w następujący sposób:

 • Podstawa wymiaru emerytury wynosi: 3.930,16 zł (2.974,69 zł × 132,12 %).
 • Część socjalna: 24% kwoty bazowej, tj. 24 % kwoty 2.974,69 zł = 713,93 zł.
 • Za okresy składkowe: (440 miesięcy × 1,3%) : 12 = 47,67% × 3 930,16 zł = 1 873,51 zł.
 • Za okresy nieskładkowe: (26 miesięcy × 0,7%) : 12 = 1,52% × 3 930,16 zł = 59,73 zł.

Łączna kwota emerytury wynosi: 2.647,17 zł (713,93 zł +1 873,51 zł + 59,73 zł.

Powyższa kwota podlega od 1 marca 2013r. waloryzacji i wynosi: 2 753,06 zł (2 647,17 × 104,0%).

Jeżeli wniosek zostałby złożony w marcu 2013 r., to emerytura wyniesie:

 • Podstawa wymiaru emerytury wynosi 4.070,41 zł (3.080,84 zł × 132,12 %)
 • Część socjalna: 24% kwoty bazowej, tj. 24% kwoty 3.080,84 zł = 739,40 zł
 • Za okresy składkowe: (440 miesięcy × 1,3%) : 12 = 47,67% × 4.070,41 zł = 1.940,36 zł
 • Za okresy nieskładkowe: (26 miesięcy × 0,7%) : 12 = 1,52% % × 4.070,41 zł = 61,87 zł

Łączna kwota emerytury wynosi: 2.741,63 zł (739,40 zł + 1.940,36 zł + 61,87 zł).

Z powyższego przykładu wynika, że pomimo wzrostu kwoty bazowej od marca 2013 r. korzystniejsze jest złożenie wniosku w lutym 2013 r.

Podstawa prawna

 • § Art. 88–89 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm.).
 • § Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 11 lutego 2013 r. w sprawie kwoty bazowej w 2012 r. (M.P. z 2013 r., poz. 87).

Mateusz Łukaszewski, specjalista w zakresie emerytur i rent


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 32591 )
Array ( [docId] => 32591 )

Array ( [docId] => 32591 )