Podział ubezpieczeń społecznych

Autor: Ryś Paweł
Data: 28-09-2012 r.

Ubezpieczenia społeczne obejmują cztery rodzaje ubezpieczeń: emerytalne, rentowe, chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe. Można nim podlegać obowiązkowo lub dobrowolnie. Podleganie ubezpieczeniom społecznym gwarantuje nam wypłatę emerytur, rent, a w razie choroby lub macierzyństwa wypłatę zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego.

Ubezpieczenia społeczne obejmują:

  • ubezpieczenie emerytalne;
  • ubezpieczenia rentowe;
  • ubezpieczenie chorobowe - ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa;
  • ubezpieczenie wypadkowe - ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu można podlegać obowiązkowo lub dobrowolnie. Obowiązkowo temu ubezpieczeniu podlegają przede wszystkim pracownicy, ale także osoby wykonujące pracę nakładczą, osoby wykonujące prace na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych, czy też osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński.

Od 1 stycznia 2013 roku zacznie obowiązywać nowa zasada dotycząca dobrowolnego podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Zgodnie z tą zasadą prawo do dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi przysługuje osobom, które nie spełniają warunków do objęcia tymi ubezpieczeniami obowiązkowo.

Ubezpieczenie chorobowe

Ubezpieczenie chorobowe, to ubezpieczenie w razie choroby lub macierzyństwa. Z tego ubezpieczenia wypłaca się między innymi zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński czy zasiłek opiekuńczy. Podobnie, jak ma to miejsce w przypadku ubezpieczenia emerytalnego i rentowego ubezpieczeniu chorobowemu można podlegać obowiązkowo lub dobrowolnie.

Dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlega określona grupa osób, objętych obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi. Zalicza się do nich osoby: wykonujące pracę nakładczą, wykonujące pracę na podstawie umowy-zlecenia, umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące, wykonujące odpłatnie pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania oraz duchowni.

Natomiast obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu podlegają pracownicy, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz osoby odbywające służbę zastępczą.

Ubezpieczenie wypadkowe

Obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, z pewnymi wyjątkami. Między innymi ubezpieczeniu takiemu nie podlegają bezrobotni pobierający zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie integracyjne, posłowie do Parlamentu Europejskiego czy też osoby wykonujące pracę nakładczą.


Zobacz także:

Ryś Paweł

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32564 )
Array ( [docId] => 32564 )

Array ( [docId] => 32564 )