Ponad pół miliona IKZE na rynku

Data: 10-11-2013 r.

Na koniec pierwszego półrocza funkcjonowało 509 tys. rachunków IKZE. Ponad 80% z nich posiadały osoby w wieku 31-60 lat, natomiast udział osób poniżej 30. roku życia wynosił jedynie 17,5%.

Na koniec czerwca 2013 r. IKZE prowadziło łącznie 33 instytucje finansowe: 7 zakładów ubezpieczeń na życie, 12 towarzystw funduszy inwestycyjnych, 4 podmioty prowadzące działalność maklerską, 1 bank spółdzielczy oraz 9 powszechnych towarzystw emerytalnych.

Według danych Komisji Nadzory Finansowego, instytucje finansowe uprawnione do prowadzenia IKZE obsługiwały łącznie na koniec czerwca 2013 roku 509 tys. kont, na których zgromadzono aktywa o wartości 80 mln zł. Najwyższy udział w poszczególnych rodzajach instytucji posiadają zakłady ubezpieczeń (ponad 66%) oraz fundusze inwestycyjne (powyżej 19%).

Od początku funkcjonowania IKZE najwięcej kont powstaje w zakładach ubezpieczeń oraz w dobrowolnych funduszach emerytalnych. Jedynie co 17-te konto (6% funkcjonujących IKZE, czyli 30,4 tys.), było zasilane przez oszczędzających wpłatami. Oszczędzający na IKZE w I półroczu 2013 roku wpłacił przeciętnie kwotę 661 zł. W przekroju instytucjonalnym widoczne jest duże zróżnicowanie wysokości przeciętnej wpłaty: od 3 tys. zł w podmiotach prowadzących działalność maklerską do 474 zł w zakładach ubezpieczeń.

W pierwszym roku funkcjonowania IKZE zostało otwartych 504,1 tys. IKZE.W pierwszym półroczu 2013 roku utworzono z kolei 36 tys. nowych IKZE, z czego ponad 89% powstało w zakładach ubezpieczeń i dobrowolnych funduszach emerytalnych, a 10,4% w funduszach inwestycyjnych. Udział otwieranych IKZE w pozostałych instytucjach finansowych: podmiotach prowadzących działalność maklerską oraz bankach stanowił marginalny udział w ogółem liczbie otwartych IKZE w I połowie 2013 roku (0,2%).

Wpłata na IKZE jest zwolniona z podatku. Zwolnienie to polega na tym, że, wpłaty na IKZE osoba oszczędzająca może odliczyć od podstawy opodatkowania. Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej równowartości 4% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej dla oszczędzającego za rok poprzedni, nie więcej jednak niż 4% kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ogłoszonej na podstawie art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), tj. 30krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce na rok poprzedni. IKE oraz IKZE w I połowie 2013 roku.

Źródło: KNF

Piotr Kowalski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32625 )
Array ( [docId] => 32625 )

Array ( [docId] => 32625 )