Prawo do emerytury częściowej od 1 stycznia 2013 r.

Data: 06-12-2012 r.

Aby nabyć prawa do emerytury częściowej, trzeba posiadać udokumentowanych co najmniej 35 lat okresów składkowych i nieskładkowych.

Wprowadzenie wydłużonego wieku emerytalnego od 1 stycznia 2013 r. niesie za sobą określone skutki związane m.in. z:

  • przyznaniem emerytury z urzędu (wydłużenie okresu pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy),
  • okresem wypłaty emerytury pomostowej czy świadczenia przedemerytalnego a także nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Niezależnie od tego będą przyznawane emerytury częściowe.

Przykład

Od 12 lat zatrudniamy na podstawie umowy o pracę jedną z naszych konsultantek. Osoba ta urodziła się 21 listopada 1960 r. Jest to jej jedyne zatrudnienie, bowiem wcześniej zajmowała się wychowaniem 2 dzieci i prowadzeniem domu. Kiedy ta osoba będzie mogła przejść na emeryturę, ewentualnie czy będzie mogła pobierać emeryturę częściową i pracować dalej?

Kobiety urodzone w okresie od 1 października do 31 grudnia 1960 r. mogą przejść na emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat i 8 miesięcy. Natomiast częściowa emerytura przysługuje kobiecie urodzonej po 31 grudnia 1948 r., o ile spełni warunek wieku i stażu wynoszącego odpowiednio 62 lat i co najmniej 35 lat okresów składkowych i nieskładkowych.

Pracownica spełni warunki do przyznania emerytury w dniu, w którym ukończy powszechny wiek emerytalny wynoszący 62 lata i 8 miesięcy, tj. 21 lipca 2023 r. Dla przyznania tej emerytury nie ma znaczenia, ile będzie miała stażu emerytalnego – tj. okresów składkowych i nieskładkowych.

Natomiast pracownica nie będzie mogła pobierać emerytury częściowej, gdyż nie spełni warunku niezbędnego do uzyskania takiej emerytury. Aby nabyć prawa do emerytury częściowej, zainteresowana musiałaby posiadać co najmniej 35 lat składkowych i nieskładkowych. Na chwilę obecną posiada zaledwie 12 lat okresów składkowych i nieskładkowych. Przy założeniu, że pracuje nieprzerwanie, 35-letni staż emerytalny nabędzie dopiero w 2035 r. Wówczas będzie już osobą mającą ukończony powszechny wiek emerytalny. Jest to zarazem przeszkodą do przyznania emerytury częściowej.

Podstawa prawna:

  • art. 24 ust. 1a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm.).
  • Ustawa z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 637).

Łukasz Matuszewski, specjalista w zakresie emerytur

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 32582 )
Array ( [docId] => 32582 )

Array ( [docId] => 32582 )