Wcześniejsza emerytura powoduje zawieszenie świadczenia na zasadach ogólnych

Data: 13-07-2015 r.

Przepis art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  ma zastosowanie do osób, które przed 8 stycznia 2009 r. uzyskały prawo do emerytury w obniżonym wieku, a następnie w okresie od tego dnia do 31 grudnia 2010 r. nabyły i zrealizowały prawo do emerytury po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. Tak wynika z uchwały Sądu Najwyższego z 7 maja 2015 r., III UZP 3/15.

Sąd Najwyższy zajął się sprawą ubezpieczonej, która nabyła najpierw prawo do emerytury wcześniejszej, a potem powszechnej. ZUS zawiesił jej wypłatę świadczenia w związku z kontynuowaniem zatrudnienia. 

Sprawa dotyczyła ubezpieczonej, która nabyła prawo do wcześniejszej emerytury z dniem 1 kwietnia 2008 r. ZUS w decyzji przyznającej jej prawo do emerytury zawiesił to świadczenie ze względu na kontynuację zatrudnienia. Ubezpieczona nie zakończyła bowiem stosunku pracy, a  obowiązujące przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS (art. 103 ust. 2a) uniemożliwiały jednoczesne pobieranie emerytury i wykonywanie zatrudnienia.

W styczniu 2009 r. art. 103 ust. 2a został uchylony i niedługo potem ubezpieczona złożyła wniosek o wypłatę emerytury. ZUS wydał decyzję o podjęciu wypłaty od marca 2009 r.

Prawie po roku ubezpieczona złożyła ponowny wniosek o przyznanie emerytury, tym razem ze względu na osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego. ZUS dokonał ponownego przeliczenia świadczeń i wydał decyzję przyznającą emeryturę. Wypłacane – ze względu na wyższą wysokość – była jednak nadal wcześniejsze świadczenie. W grudniu 2010 r. wprowadzono do ustawy o emeryturach i rentach z FUS obecnie obowiązujący przepis art. 103a, który ponownie wykluczył pobieranie emerytury i zatrudnienie. Obowiązuje on od 1 października 2011 r. i z tym dniem ZUS wydał decyzję zawieszającą ponownie wypłatę emerytury. Nie była ona wypłacana aż do rozwiązania stosunku pracy, tj. do grudnia 2012 r.

Ubezpieczona zażądała uchylenia decyzji z 2011 r. w sprawie zawieszenia emerytury i wypłacenia świadczeń za okres od października 2011 r. do grudnia 2012 r. ZUS wydał decyzję odmowną, od której emerytka odwołała się do sądu. W I instancji sprawę przegrała – sąd oddalił odwołanie. Następnie złożyła apelację. Sąd II instancji wstrzymał jej rozpoznanie, ponieważ dostrzegł w sprawie problem prawny. Chodziło o to, czy ubezpieczoną, która nabyła pod rządami art. 103 ust. 2a ustawy o emeryturach i rentach z FUS prawo do wcześniejszej emerytury, której następnie w okresie od 8 stycznia 2009 r. do  końca 2010 r. przyznano i naliczono emeryturę na zasadach ogólnych, obowiązuje art. 103a znoszący możliwość pobierania emerytury bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy.​ Z tym pytaniem sąd apelacyjny zwrócił się do Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy wskazał, że pierwsze świadczenie przyznane ubezpieczonej w 2008 r. (tzw. wcześniejsza emerytura) i drugie – przyznana w marcu 2009 r. emerytura na zasadach ogólnych, to dwa różne typy świadczeń. Fakt nabycia prawa do emerytury w wieku powszechnym nie może powodować objęcia ubezpieczonej wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 13 listopada 2012 r. (sygn. K 2/12). Zgodnie z nim przepisy zawieszające wypłaty świadczeń emerytom, którzy nabyli prawo do emerytury między styczniem 2009 r. a końcem grudnia 2010 r. i kontynuowali zatrudnienie mimo pobierania świadczenia są niezgodne z Konstytucją. Sąd przypomniał, że ubezpieczona nabyła prawo do wcześniejszej emerytury i nadal ją pobiera. Skoro więc nie zakończyła stosunku pracy, to nie mogła żądać „odwieszenia” wypłaty emerytury ustalonej na zasadach ogólnych.

Michał Culepa, specjalista w zakresie prawa pracy

Tagi: emerytura

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37518 )
Array ( [docId] => 37518 )