Zaświadczenie o wynagrodzeniu potrzebne do emerytury

Data: 12-11-2012 r.

Organ rentowy nie ma obowiązku każdorazowo kontrolować zgodności wystawionych przez pracodawcę zaświadczeń z jego dokumentacją płacową czy też dokumentacją osobową. ZUS ustala wysokość podstawy wymiaru emerytury na podstawie zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę. Zatem ZUS nie może ponosić odpowiedzialności za to, że pracodawca w swoim zaświadczeniu zaniżył wynagrodzenie osiągnięte przez pracownika.

Powyższe stanowisko zajął sąd apelacyjny w wyroku z 11 czerwca 2003 r. (III AUa 324/02, Pr. Pracy 2004, Nr 1, s. 42). Jeżeli zatem ZUS ustalił wysokość emerytury nieprawidłowo, w wyniku błędnie wystawionych dokumentów przez pracodawcę, pracownik może dochodzić od pracodawcy odszkodowania z tytułu wyrządzonej mu w ten sposób szkody. W takich przypadkach pracodawca powinien ponosić konsekwencje, rekompensując szkodę według przepisów prawa cywilnego.

Przykład:

Pracownik kadr, wystawiając zaświadczenie o wynagrodzeniu, błędnie wpisał dane dotyczące wysokości zarobków pracownika. Na podstawie tego dokumentu ZUS obliczył wysokość emerytury w 2008 r. Nieprawidłowość ta została ujawniona w wyniku kontroli przeprowadzonej przez ZUS. Pracownik kadr skorygował zaświadczenie i przekazał niezwłocznie do ZUS w celu prawidłowego obliczenia emerytury. ZUS obliczył wyrównanie od daty zgłoszenia wniosku o prawidłowe wyliczenie, a nie od początku prawa tego pracownika do emerytury. Takie postępowanie ZUS jest prawidłowe.

Ponowne ustalenie wysokości emerytury następuje nie wcześniej niż od miesiąca zgłoszenia wniosku o skorygowanie emerytury ustalonej prawomocną decyzją.

Podstawa prawna:

art. 125 ust. 1 pkt 2 i art. 133 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.)

 

Autor: Justyna Jabłońska - specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32572 )
Array ( [docId] => 32572 )

Array ( [docId] => 32572 )