Przy odejściu na emeryturę pracownik otrzyma odprawę

Data: 05-08-2013 r.

Kwota minimalna odprawy emerytalnej odpowiada miesięcznemu wynagrodzeniu danego pracownika. Jest to wysokość minimalna. Pracownik nie może więc otrzymać niższej odprawy. Może natomiast otrzymać wyższą, o ile przewidują to odrębne ustawy, rozporządzenia właściwych ministrów czy też przepisy zakładowe.

Podczas obliczania odprawy emerytalno-rentowej stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Te zaś określone są w § 14-19 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, przy czym w tym przypadku nie stosuje się § 18–19 mówiących o współczynniku służącym do ustalenia ekwiwalentu za jeden dzień urlopu. Odprawa emerytalno-rentowa stanowi bowiem równowartość wynagrodzenia miesięcznego albo jego wielokrotności. Nie ma więc potrzeby obliczania wynagrodzenia za jeden dzień.

W podstawie wymiaru odprawy emerytalno-rentowej uwzględnia się generalnie wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy wypłacone pracownikowi, pamiętając jednak o wyłączeniach zawartych w § 6 rozporządzenia urlopowego.


Przepis ten wyłącza z obliczeń następujące dochody:

 • jednorazowe albo nieperiodyczne wypłaty za spełnienie określonego zadania lub za określone osiągnięcie,
 • wynagrodzenie za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
 • nagrody jubileuszowe,
 • wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego oraz za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 • ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
 • dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
 • wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 • kwoty wyrównujące wynagrodzenie za pracę do poziomu wynagrodzenia minimalnego,
 • nagrody z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne, należności przysługujące z tytułu udziału w zysku albo w nadwyżce bilansowej,
 • wynagrodzenia i odszkodowania przysługujące w razie rozwiązania stosunku pracy,
 • odprawy pieniężne przysługujące pracownikom.

Przykład: pracownicy wypłacono nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy w wysokości 5.609,10 zł oraz nagrodę specjalną w kwocie 2.000 zł za zorganizowanie uroczystości związanej z 20-leciem istnienia firmy, a także ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w kwocie 1.987,12 zł. Wszystkie te wypłaty miały miejsce w miesiącu, z końcem którego pracownica odeszła z firmy na rentę z tytułu niezdolności do pracy. Przy obliczaniu odprawy rentowej pracodawca nie powinien uwzględniać żadnego z tych świadczeń.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32638 )
Array ( [docId] => 32638 )

Array ( [docId] => 32638 )