Przy odejściu na emeryturę pracownik otrzyma odprawę

Data: 05-08-2013 r.

Kwota minimalna odprawy emerytalnej odpowiada miesięcznemu wynagrodzeniu danego pracownika. Jest to wysokość minimalna. Pracownik nie może więc otrzymać niższej odprawy. Może natomiast otrzymać wyższą, o ile przewidują to odrębne ustawy, rozporządzenia właściwych ministrów czy też przepisy zakładowe.

Podczas obliczania odprawy emerytalno-rentowej stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Te zaś określone są w § 14-19 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, przy czym w tym przypadku nie stosuje się § 18–19 mówiących o współczynniku służącym do ustalenia ekwiwalentu za jeden dzień urlopu. Odprawa emerytalno-rentowa stanowi bowiem równowartość wynagrodzenia miesięcznego albo jego wielokrotności. Nie ma więc potrzeby obliczania wynagrodzenia za jeden dzień.

W podstawie wymiaru odprawy emerytalno-rentowej uwzględnia się generalnie wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy wypłacone pracownikowi, pamiętając jednak o wyłączeniach zawartych w § 6 rozporządzenia urlopowego.


Przepis ten wyłącza z obliczeń następujące dochody:

 • jednorazowe albo nieperiodyczne wypłaty za spełnienie określonego zadania lub za określone osiągnięcie,
 • wynagrodzenie za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
 • nagrody jubileuszowe,
 • wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego oraz za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 • ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
 • dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
 • wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 • kwoty wyrównujące wynagrodzenie za pracę do poziomu wynagrodzenia minimalnego,
 • nagrody z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne, należności przysługujące z tytułu udziału w zysku albo w nadwyżce bilansowej,
 • wynagrodzenia i odszkodowania przysługujące w razie rozwiązania stosunku pracy,
 • odprawy pieniężne przysługujące pracownikom.

Przykład: pracownicy wypłacono nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy w wysokości 5.609,10 zł oraz nagrodę specjalną w kwocie 2.000 zł za zorganizowanie uroczystości związanej z 20-leciem istnienia firmy, a także ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w kwocie 1.987,12 zł. Wszystkie te wypłaty miały miejsce w miesiącu, z końcem którego pracownica odeszła z firmy na rentę z tytułu niezdolności do pracy. Przy obliczaniu odprawy rentowej pracodawca nie powinien uwzględniać żadnego z tych świadczeń.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32638 )
Array ( [docId] => 32638 )

Array ( [docId] => 32638 )