Koszty szkoleń wyjazdowych rozlicza się jak należności z tytułu podróży służbowych

Data: 05-08-2013 r.

Pracodawca może skierować swoich pracowników na szkolenia zawodowe, które mają na celu poprawę wizerunku pracodawcy jako podmiotu zatrudniającego wysoko wyspecjalizowanych fachowców. Podwładny nie zapłaci podatku, jeśli otrzyma zwrot kosztów wyjazdu i uczestnictwa w takim szkoleniu do pewnej wysokości - interpretacja indywidualna dyrektora IS w Łodzi z 5 lipca 2013 r. (IPTPB1/415-22/13-6/KO).

Od podatku zwolniono diety i inne należności przysługujące pracownikowi za czas podróży służbowej do wysokości określonej w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie podróży służbowych. Z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej, odbywanej w terminie i miejscu określonych przez pracodawcę, pracownikowi przysługują diety, a także zwrot kosztów: przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów i innych udokumentowanych wydatków określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

 

Pracodawca może skierować pracownika na szkolenie w związku z zakresem prowadzonej działalności i obowiązków tego pracownika. W takiej sytuacji świadczenia związane z takim wyjazdem można potraktować jako należności z tytułu podróży służbowej, zwolnione od podatku do wysokości limitów określonych w rozporządzeniu. W związku z tym: "(…) ewentualna nadwyżka wypłacanych świadczeń – ponad limit określony [w] rozporządzeniu – spowoduje [konieczność ich opodatkowania] i w takiej sytuacji [pracodawca musi obliczyć, pobrać i wpłacić zaliczkę na podatek] od wypłaconych delegacji z tytułu odbywanych przez pracowników (…) podróży krajowych".

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32668 )
Array ( [docId] => 32668 )