Dłużnik zawsze zapłaci komornikowi

Data: 31-05-2013 r.

Pomimo umorzenia egzekucji to dłużnik powinien ponieść jej koszty. Dlatego komornik ma prawo pobrać wynagrodzenie nawet wtedy, gdy postępowanie zostało umorzone z tego powodu, że nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym utracił moc. Taki wniosek wypływa z orzeczenia Sądu Najwyższego.

Kosztem egzekucyjnym jest opłata w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższa niż jedna dziesiąta i nie wyższa niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Stan faktyczny

Dłużniczka złożyła do sądu skargę na czynności komornika. Uznała, że nie miał prawa obciążyć jej kosztami postępowania. Podstawą egzekucji prowadzonej przeciwko niej był bowiem nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, który utracił moc. W efekcie wierzyciel złożył wniosek do komornika o umorzenie postępowania.

Mimo tego ustalono jego koszty na kwotę 350,96 zł, żądając: na swoją rzecz opłaty stosunkowej w kwocie 297,47 zł, a na rzecz wierzyciela 53,49 zł. Sąd rejonowy oddalił skargę. Podkreślił, że komornik wydał postanowienie o umorzeniu postępowania na wniosek wierzyciela. Wobec tego prawidłowo ustalił opłatę stosunkową. W postępowaniu egzekucyjnym zamiast zasady odpowiedzialności za wynik sprawy obowiązuje zasada odpowiedzialności dłużnika za koszty egzekucji, niezależnie od sposobu zakończenia postępowania.

Dłużniczka złożyła do sądu skargę na czynności komornika. Uznała, że nie miał prawa obciążyć jej kosztami postępowania. Podstawą egzekucji prowadzonej przeciwko niej był bowiem nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, który utracił moc. W efekcie wierzyciel złożył wniosek do komornika o umorzenie postępowania.

Mimo tego ustalono jego koszty na kwotę 350,96 zł, żądając: na swoją rzecz opłaty stosunkowej w kwocie 297,47 zł, a na rzecz wierzyciela 53,49 zł. Sąd rejonowy oddalił skargę. Podkreślił, że komornik wydał postanowienie o umorzeniu postępowania na wniosek wierzyciela. Wobec tego prawidłowo ustalił opłatę stosunkową. W postępowaniu egzekucyjnym zamiast zasady odpowiedzialności za wynik sprawy obowiązuje zasada odpowiedzialności dłużnika za koszty egzekucji, niezależnie od sposobu zakończenia postępowania.

Orzeczenie sądu

Dłużniczka złożyła zażalenie. Sprawa doszła do SN. Sąd Najwyższy 8 marca 2013 r. (sygn. akt III CZP 109/12) uchwalił, że art. 49 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji należy stosować także w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela, w sytuacji gdy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym utracił moc po wszczęciu egzekucji.

Podstawa prawna:

  • Art. 49 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. nr 133, poz. 882).
  • Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników (Dz.U. nr 10, poz. 52 ze zm.).

Andrzej Wilczyński
, specjalista w zakresie wynagrodzeń

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32687 )
Array ( [docId] => 32687 )

Array ( [docId] => 32687 )