Kolejność przy zbiegu tytułów do potrąceń z wynagrodzenia

Data: 08-11-2012 r.

Kodeks pracy niewiele miejsca poświęca potrąceniem z wynagrodzenia. Dlatego też nie wszystkim wiadomo, że przy zbiegu tytułów do potrąceń z wynagrodzenia należy ich dokonywać w ściśle określonej kolejności. Pracodawca zobowiązany jest do zawiadomienia komorników o takiej sytuacji. Nie może jednak zaprzestać przy tym dokonywania potrąceń i przekazywania należności na poczet pierwszego z zajęć, aż do czasu wyjaśnienia właściwości komorników. Pracodawca nie ma mocy decyzyjnej, spełnia jednak funkcję informacyjną.

Do egzekucji z wynagrodzenia za pracę komornik przystępuje poprzez jego zajęcie. Zawiadamia zatem dłużnika, że do wysokości egzekwowanego świadczenia i aż do pełnego pokrycia długu nie wolno mu odbierać wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia ani rozporządzać nim w żaden inny sposób.

Ponadto dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik wzywa pracodawcę, aby w ciągu tygodnia:

  • przedstawił za okres 3 miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów;
  • podał, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi;
  • w razie istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę złożył oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie i czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli.

Kiedy kwota pierwszego zajęcia znacznie przewyższa miesięczne potrącenie

Oznacza to, że do czasu wyjaśnienia pracodawca przekazuje maksymalną kwotę potrącenia na poczet pierwszego zajęcia oraz informuje dotychczasowego komornika o kolejnym zajęciu. Natomiast drugiego, w ciągu tygodnia od otrzymania pisma, informuje o zbiegu egzekucji. Komornicy zaś między sobą decydują, który z nich przejmie sprawę do łącznego prowadzenia i przekazują decyzję pracodawcy.

Gdyby się okazało, że maksymalna kwota potrącenia pozwala na zaspokojenie wszystkich komorników, dzieli się ją tak, aby wszystkie zajęcia zostały uregulowane zgodnie z informacją o zajęciu.

Depozyt firmowy

Dlaczego pracodawca nie może obliczyć potrącenia i zatrzymać kwoty zajęcia w tzw. „depozycie firmowym”? Wynika to z faktu, że pracownikowi, zgodnie z przepisami, zostanie zajęcie potrącone, natomiast każdy dzień zwłoki to wyższe odsetki od zaległości, które obciążają pracownika. Komornik z kolei, który po wyjaśnieniu przejmie sprawę do łącznego prowadzenia, będzie zobowiązany do przekazania tego wynagrodzenia we właściwe „ręce”.

Podstawa prawna:

art. 881, 882 Kodeksu postępowania cywilnego

Autor: Sabina Dąbrowa-Lis - specjalista w zakresie prawa pracy i wynagrodzeń

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Kwotę wolną dla potrąceń ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32674 )
Array ( [docId] => 32674 )

Array ( [docId] => 32674 )