Niezdolność do pracy po wypłacie wynagrodzenia "z góry"

Autor: Izabela Nowacka
Data: 18-02-2016 r.

Jeśli w danym miesiącu w terminie płatności pracownik pobrał pełne wynagrodzenie za pracę, a potem zachorował i to jeszcze w tym samym miesiącu (np. zaraz po wypłacie czy w końcówce miesiąca), to skutkiem jest nadpłata wynagrodzenia za pracę. Różnica wynika z niższej wysokości świadczeń chorobowych (80% podstawy wymiaru).

Z reguły wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Jednak te przepisy mają zastosowanie do pracowników podlegających w pełnym zakresie Kodeksowi pracy. Dla pewnych grup zawodowych zostały ustanowione przepisy szczególne - jest tak m.in. w przypadku nauczycieli.

Wypłata pensji z góry generuje ryzyko wystąpienia wynagrodzenia nienależnego. Dopiero po zakończeniu miesiąca można bowiem stwierdzić, czy wynagrodzenie wypłacone na jego początku faktycznie przysługiwało w pełnej wysokości.

Pracownik choruje – powstaje nadpłata wynagrodzenia

W konsekwencji pracownik za taki miesiąc dostał pełną pensję, jakby przepracował wszystkie dni zgodnie z wymiarem czasu pracy, a tak w istocie nie było. Część wynagrodzenia jest więc pracownikowi nienależna. Jeżeli w następnym miesiącu pracownik dalej choruje i przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe, to nadpłatę wynagrodzenia można odliczyć również na podstawie art. 87 § 7 Kodeksu pracy. Departament Prawny MPiPS, w piśmie z 22 lutego 2013 r. potwierdził, że takie odliczenia mogą być dokonywane nie tylko z wynagrodzenia za pracę, ale także z wynagrodzenia chorobowego.

Przykład:

Przykład
Nauczyciel otrzymał wynagrodzenie za luty 2016 roku dnia 1 lutego br., czyli z góry, zgodnie z terminem wypłat. Jednak 8 lutego dostarczył zwolnienie lekarskie na okres od 8 lutego do 4 marca 2016 r. Jak rozliczyć nadpłatę wynagrodzenia za luty? Czy trzeba korygować listę płac, czy możliwe jest potrącenie z wynagrodzenia za marzec? Wynagrodzenie nauczyciela wynosi 2.647 zł miesięcznie.

W przedstawionym stanie faktycznym mamy do czynienia z nadpłatą wynagrodzenia za luty, spowodowaną zachorowaniem nauczyciela po wypłacie wynagrodzenia za ten miesiąc. W związku z tym należy postąpić w następujący sposób:
1) ustalić wysokość nadpłaty za luty,
2) obliczyć wysokość wynagrodzenia chorobowego za wszystkie dni orzeczonej niezdolności, a więc za 26 dni (22 dni lutego + 4 dni marca),
3) w marcu − za marzec − wypłacić pracownikowi wynagrodzenie chorobowe za 26 dni oraz wynagrodzenie za pracę w marcu pomniejszone o nadpłatę z lutego.

Izabela Nowacka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38592 )
Array ( [docId] => 38592 )