Potrącenia z wynagrodzenia w świadectwie pracy i przy zwolnieniach

Data: 12-11-2012 r.

W przypadku zwolnienia pracownika, którego wynagrodzenie podlega zajęciu komorniczemu, dotychczasowy pracodawca musi przede wszystkim podać informację o zajęciu należności w wydanym dłużnikowi świadectwie pracy. Zapis w świadectwie pracy powinien zawierać: oznaczenie komornika, który zajął należność, numer sprawy egzekucyjnej, wskazanie wysokości już potrąconych kwot.

Obowiązki dotychczasowego pracodawcy przy potrąceniach

Jeżeli pracodawca posiada informacje, kto jest nowym pracodawcą, ma obowiązek przesłać temu pracodawcy zawiadomienie komornika i dokumenty dotyczące zajęcia wynagrodzenia. Ponadto dotychczasowy pracodawca zobowiązany jest do zawiadomienia o wskazanych wyżej faktach komornika, w którego okręgu jest prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Kara grzywny za niedopełnienie obowiązków

Może się zdarzyć, że dotychczasowy pracodawca nie uczyni wzmianki w świadectwie pracy o zajęciu wynagrodzenia pracownika. Może się także zdarzyć, że – pomimo, iż nowy pracodawca jest mu znany - nie prześle temu pracodawcy zawiadomienia komornika i dokumentów dotyczących zajęcia wynagrodzenia oraz nie powiadomi o tym komornika i dłużnika, przeciwko któremu toczy się postępowanie egzekucyjne. W takiej sytuacji podlega on grzywnie w wysokości do 2.000 zł.

Obowiązki nowego pracodawcy przy potrąceniach

Przesłanie zawiadomienia komornika o tym, że wobec pracownika jest prowadzone postępowanie egzekucyjne i że jego wynagrodzenie podlega zajęciu, oznacza w praktyce, że wynagrodzenie pracownika jest zajęte u nowego pracodawcy od chwili dojścia tego zawiadomienia do nowego pracodawcy.

Nowy pracodawca, któremu pracownik przedstawi świadectwo pracy ze wzmianką o zajęciu należności, zawiadamia o zatrudnieniu pracownika pracodawcę, który wydał świadectwo, oraz wskazanego we wzmiance komornika. Jeżeli nowy pracodawca, któremu pracownik nie okazał świadectwa pracy, dowie się, gdzie pracownik był przedtem zatrudniony, ma obowiązek zawiadomić poprzedniego pracodawcę o jego zatrudnieniu, chyba że pracownik przedstawi zaświadczenie tego pracodawcy stwierdzające, że jego należności nie były zajęte.

Podstawa prawna:

art. 884, 886 § 1 i 2 Kodeksu postępowania cywilnego

Autor: Aneta Mościcka - specjalista w zakresie prawa pracy

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32677 )
Array ( [docId] => 32677 )

Array ( [docId] => 32677 )