Świadczenie niepieniężne przy egzekucji komorniczej

Autor: Magdalena Z Skalska
Data: 23-06-2014 r.

Przychód osiągany przez pracownika z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych jest świadczeniem niepieniężnym i nie podlega egzekucji komorniczej. Niemniej jednak, nieodpłatne korzystanie przez pracownika z samochodu służbowego w celach prywatnych zwiększa jego przychód ze stosunku pracy.

Przychód ten podlega opodatkowaniu oraz – poza wyjątkowymi sytuacjami – oskładkowaniu. Dla prawidłowego określenia kwoty należnej komornikowi, trzeba więc wyliczając wynagrodzenie netto z tytułu świadczenia pieniężnego, uwzględnić wszystkie potrącenia obowiązkowe dokonane przez pracodawcę w danym miesiącu. W innym przypadku wynagrodzenie netto pracownika zostałoby zawyżone o kwotę podatku i składek ZUS potrąconych od świadczenia niepieniężnego.

Przykład:

Wyliczenie kwoty potrącenia z uwzględnieniem wartości świadczenia niepieniężnego
Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.500 zł. Przychód z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych wyniósł 456 zł. Pracownik ma zajęcie komornicze niealimentacyjne na kwotę 18.658 zł. Pracownik na druku PIT-2 upoważnił pracodawcę do stosowania ulgi podatkowej.
Podstawa wymiaru składek społecznych: 4.500 zł + 456 zł = 4.956 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne: (4.956 zł x 9,76%) + (4.956 zł x 1,5%) + (4.956 zł x 2,45%) = 483,71 zł (składka emerytalna) + 74,34 zł (składka rentowa) + 121,42 zł (składka chorobowa) = 679,47 zł.
Podstawa wymiaru ubezpieczenia zdrowotnego: 4.956 zł – 679,47 zł (składki na ubezpieczenia społeczne) = 4.276,53 zł.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 4.276,53 zł x 9%(wymiar procentowy składki zdrowotnej) = 384,89 zł.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu od podatku: 4.276,53 zł x 7,75% (wymiar procentowy składki zdrowotnej podlegającej odliczeniu od podatku) = 331,43 zł.
Podstawa opodatkowania: 4.276,53 zł – 111,25 zł (podstawowe KUP) = 4.165 zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych)
Podatek: 4.165 zł x 18% = 749,70 zł.
Zaliczka na podatek dochodowy: 749,70 zł – 46,33 zł (ulga podatkowa) – 331,43 zł (składka zdrowotna podlegająca odliczeniu od podatku) = po zaokrągleniu do pełnych złotych 372 zł.
Kwota netto wynagrodzenia pracownika bez świadczenia niepieniężnego: 4.500 zł – 679,47 zł (składki na ubezpieczenia społeczne) – 384,89 zł (składka zdrowotna) – 372 zł (zaliczka na podatek dochodowy) = 3.063,64 zł.
Tytułem zajęcia niealimentacyjnego można potrącić pracownikowi kwotę: 3.063,64 zł x 0,5 (1/2 wynagrodzenia netto) = 1.531,82 zł.

Magdalena Skalska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35155 )
Array ( [docId] => 35155 )