Niższy wymiar etatu to mniejsza kwota wolna od potrąceń

Autor: Mariusz Pigulski
Data: 24-03-2014 r.

Gdy pracownik pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwota wolna od potrąceń ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru etatu. Dotyczy to także potrąceń dobrowolnych (niewymagających zgody pracownika).

Stanowisko dotyczące kwot wolnych od potrąceń przy niepełnym wymiarze potwierdził Główny Inspektorat Pracy w piśmie z 22 lutego 2011 r. (GPP-364-4560- 8-1/11/PE/RP).

Przepisy, interpretacje urzędowe ani orzecznictwo sądowe nie wskazują, jak obliczać kwotę wolną od potrąceń, gdy zatrudnionym osobom zmienia się w trakcie miesiąca kalendarzowego wymiar czasu pracy. W mojej opinii w takiej sytuacji kwotę wolną należy ustalić na bazie minimalnego wynagrodzenia wyznaczonego za okres przed zmianą i po zmianie wymiaru etatu. Ten sposób postępowania pozwoli w moim przekonaniu najdokładniej uwzględnić zmianę wymiaru czasu pracy w trakcie miesiąca. Ponadto umożliwi to zachowanie funkcji kwoty wolnej, którą jest zapewnienie zatrudnionemu minimum socjalnego, stosownie do wymiaru etatu.

Przykład:

Pracownik zalega kilka tysięcy zł w spłacie kredytu i z tego tytułu komornik zajął jego pensję. Wykonuje on obowiązki służbowe w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku. Do 23 marca 2014 r. pracował w pełnym wymiarze, a po tym dniu świadczy pracę na 3/4 etatu. Pracownik jest uprawniony do podstawowych kosztów uzyskania przychodów, a przy obliczaniu  jego zaliczek podatkowych pracodawca odlicza kwotę zmniejszającą podatek (otrzymał od pracownika Pit-2). W przedstawionych okolicznościach obliczenie kwoty wolnej od potrąceń powinno wyglądać następująco:

Poz.

Składniki

Działanie

Kwota

1.

Kwota wolna od potrąceń – marzec 2014 r. (brutto)

1.680 zł : 168 godz. czasu nominalnego z marca 2014 r. = 10 zł;

10 zł × 120 godz. z okresu od 1 do 23 marca = 1200 zł;

10 zł × 3/4 etatu × 48 godz. z okresu od 24 do 31 marca = 360 zł;

1200 zł + 360 zł = 1560 zł

1.560,00 zł

2.

Przychód brutto

Poz. 1

1.560,00 zł

3.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Poz. 1

1.560,00 zł

4.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe

Poz. 1

1.560,00 zł

5.

Składka emerytalna finansowana przez pracownika

Poz. 3 × 9,76%

152,26 zł

6.

Składka rentowa finansowana przez pracownika

Poz. 3 × 1,5%

23,40 zł

7.

Składka chorobowa

Poz. 4 × 2,45%

38,22 zł

8.

Razem składki ZUS finansowane przez pracownika

Poz. 5 + poz. 6 + poz. 7

213,88 zł

9.

Podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne

Poz. 3 – poz. 8

1.346,12 zł

10.

Składka zdrowotna – całość 9%

Poz. 9 × 9%

121,15 zł

11.

Część składki zdrowotnej odliczanej od zaliczki na podatek dochodowy

Poz. 9 × 7,75%

104,32 zł

12.

Koszty uzyskania przychodu

 

111,25 zł

13.

Przychód do opodatkowania

Poz. 2 – poz. 8 – poz. 12,

gdzie otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych złotych

1.235,00 zł

14.

Kwota zmniejszająca podatek wg złożonego oświadczenia PIT-2

 

46,33 zł

15.

Podatek

Poz. 13 × 18% – poz. 14

175,97 zł

16.

Zaliczka na podatek

Poz. 15 – poz. 11,

gdzie otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych złotych

72,00 zł

17.

Kwota wolna od potrąceń

Poz. 1 – poz. 8 – poz. 10 – poz. 16

1.152,97 zł

Mariusz Pigulski, specjalista w zakresie wynagrodzeń

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34473 )
Array ( [docId] => 34473 )