W 2013 r. rośnie kwota wolna od potrąceń

Data: 10-01-2013 r.

Przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych – na pokrycie należności innych niż alimenty – pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy musi otrzymać wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy.

Kwota wynagrodzenia, podlegającego ochronie, obliczona na podstawi płacy minimalnej nazywana jest minimalnym wynagrodzeniem netto.

Tak obliczone kwoty wolne od potrąceń obowiązują pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, którym przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca podatek (ulga podatkowa). Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy kwota ta jest proporcjonalnie zmniejszana.

Kwoty wolne od potrąceń w 2012 r. i w 2013 r.

Rodzaj potrącenia

Wysokość kwoty wolnej

2012 r.

2013 r.

potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącanie należności na rzecz pracodawcy

1.181,38 zł

Wzrost: 1.111,86 zł – 1.032,34 zł = 79,52 zł

potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

1.111,86 zł × 75% = 833,90 zł

1.181,38 zł × 75% = 886,04 zł

Wzrost: 886,04 zł – 833,90 zł = 52,14 zł

potrącanie kar pieniężnych

1.111,86 zł × 90% = 1.000,67 zł

1.181,38 zł × 90% = 1.063,24 zł

Wzrost: 1.063,24 zł – 1.000,67 zł = 62,57 zł

potrącenia dobrowolne na rzecz innych podmiotów niż pracodawca

1.111,86 zł × 80% = 889,49 zł

1.181,38 zł × 80% = 945,10 zł

Wzrost: 945,10 zł – 889,49 zł = 55,61 zł

Wartość podstawowa kwoty wolnej od potrąceń w 2013 r.

Wymiar etatu

Podstawowe koszty uzyskania przychodu

(111,25)
i ulga podatkowa

(46,33)

Podwyższone koszty uzyskania przychodu

(139,06)
i ulga podatkowa

(46,33)

Podstawowe koszty uzyskania przychodu

(111,25)
bez ulgi podatkowej

Podwyższone koszty uzyskania przychodu

(139,06)
bez ulgi podatkowej

Autor: Teresa Goździewicz, specjalista w zakresie wynagrodzeń

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska

Podstawa prawna:

  • Art. 871 § 1 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).
  • Ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200, poz. 1679 ze zm.).
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. (Dz.U. nr 192, poz. 1141).
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1126).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32684 )
Array ( [docId] => 32684 )

Array ( [docId] => 32684 )