Zbieg tytułów do potrąceń z wynagrodzenia przy kilku komornikach

Data: 12-11-2012 r.

W przypadku zbiegu tytułów do potrąceń pracodawca zobowiązany do zawiadomienia komorników o takiej sytuacji, nie zaprzestając przy tym dokonywania potrąceń i przekazywania należności na poczet pierwszego z zajęć, aż do czasu wyjaśnienia ich właściwości. Pracodawca nie ma mocy decyzyjnej, spełnia jednak funkcję informacyjną.

W przypadku zbiegu egzekucji do tych samych rzeczy, wierzytelności lub praw dalszą egzekucję prowadzi komornik właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jeżeli żaden z komorników nie jest właściwy według przepisów KPC lub właściwych jest kilku komorników, komornik, który później wszczął egzekucję, niezwłocznie przekazuje sprawę komornikowi, który pierwszy wszczął egzekucję, o czym zawiadamia wierzyciela.

Komornik, który stwierdzi swą niewłaściwość, w postanowieniu o przekazaniu sprawy zgodnie z właściwością wskazuje komornika rewiru, do którego sprawa zostaje przekazana. Jeżeli w rewirze, do którego sprawa zostaje przekazana, działa więcej niż jeden komornik, doręczając odpis postanowienia stwierdzającego niewłaściwość, komornik jednocześnie wzywa wierzyciela, aby w terminie 7 dni od doręczenia wezwania wskazał komornika, któremu sprawa ma zostać przekazana. Jeżeli wierzyciel w powyższym terminie nie dokona wyboru lub wskaże komornika, który nie jest właściwy, komornik przekazuje sprawę według własnego wyboru. Na wybór komornika z właściwego rewiru dłużnikowi nie przysługuje skarga.

Do czasu wyjaśnienia sprawy pracodawca przekazuje maksymalną kwotę potrącenia na poczet pierwszego zajęcia oraz informuje dotychczasowego komornika o kolejnym zajęciu, natomiast drugiego, w ciągu tygodnia od otrzymania pisma, informuje o zbiegu egzekucji. Komornicy zaś między sobą decydują, który z nich przejmie sprawę do łącznego prowadzenia i przekazują decyzję pracodawcy. Gdyby się okazało, że maksymalna kwota potrącenia pozwala na zaspokojenie wszystkich komorników, dzieli się ją tak, aby wszystkie zajęcia zostały uregulowane zgodnie z informacją o zajęciu.

 

Pracodawca nie może obliczyć potrącenia i zatrzymać kwoty zajęcia w tzw. „depozycie firmowym”. Wynika to z faktu, że pracownikowi zostanie zajęcie potrącone, natomiast każdy dzień zwłoki to wyższe odsetki od zaległości, które obciążają pracownika. Komornik z kolei, który po wyjaśnieniu przejmie sprawę do łącznego prowadzenia, będzie zobowiązany do przekazania tego wynagrodzenia we właściwe „ręce”.

Podstawa prawna:

art. 773, 881 Kodeksu postępowania cywilnego

Autor: Sabina Dąbrowa-Lis - specjalista w zakresie prawa pracy i wynagrodzeń

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32676 )
Array ( [docId] => 32676 )