Bilety miesięczne a składki i podatek

Kategoria: Składki ZUS
Autor: Sławomir Liżewski
Data: 10-10-2015 r.

Jedną z wielu form pozapłacowego wynagradzania pracowników jest refundacja kosztów dojazdów zatrudnionego do pracy. Refundacja dojazdów pracowników do miejsca pracy może przybierać różne formy.

Do najczęściej spotykanych kosztów refundacji dojazdu do pracy należą;

 
  • zakup biletów i przekazywanie ich pracownikom,

  • wypłata ekwiwalentu pieniężnego z przeznaczeniem na zakup biletów,

  • zwrot kosztów biletów zakupionych przez pracownika czy też

  • organizowanie dowozu pracowników do pracy.

Każda z wymienionych form wsparcia pracownika stanowi dla niego, co do zasady, przychód ze stosunku pracy. W niektórych jednak przypadkach przychód ten może skorzystać ze zwolnienia od podatku oraz z wyłączenia z podstawy wymiaru składek.

Przykład:

Rozliczenie biletów na liście płac
Od 1 sierpnia br. firma przekazuje zainteresowanym pracownikom dojeżdżającym do pracy środkami komunikacji miejskiej bilety miesięczne, zakupione ze środków pracodawcy. Działania te zostały podjęte na podstawie decyzji zarządu spółki, jednakże zarówno prawo, jak i zasady przyznawania pracownikom wskazanego świadczenia, zgodnie z decyzją zarządu, nie zostały uregulowane w obowiązującym u nas regulaminie wynagradzania, jak również w żadnym innym dokumencie. Pierwsze bilety zakupiono i przekazano zatrudnionym w ostatnim tygodniu lipca (bilety na sierpień). Pracodawca postąpił prawidłowo, pobierając od wartości biletów zaliczkę na podatek dochodowy w lipcu br. przy rozliczeniu wynagrodzenia za lipiec.

Nie ma przy tym znaczenia, że przekazane bilety uprawniają do przejazdów środkami komunikacji miejskiej w sierpniu. Przychód z nieodpłatnych świadczeń powstaje bowiem w momencie, w którym pracodawca przekazał bilet pracownikowi. Zatrudniający popełnił natomiast błąd, nie naliczając składek ZUS. W opisanych okolicznościach nie wszystkie warunki uprawniające do zastosowania wyłączenia biletów z podstawy wymiaru składek zostały spełnione, a co za tym idzie – składki powinny być pobrane.

Sławomir Liżewski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37897 )
Array ( [docId] => 37897 )