Udostępnienie samochodu do celów prywatnych jest oskładkowane ZUS

Kategoria: Składki ZUS
Autor: Bogdan Świąder
Data: 27-07-2015 r.

Od 1 stycznia 2015 r. weszła w życie zmiana w ustawie o PIT dotycząca nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego w celach prywatnych. Czy przypisany ryczałtowo przychód z tytułu takiego wykorzystania auta należy również wliczyć do podstawy naliczenia składek ZUS, czy tylko do podatku dochodowego?

Wartość świadczenia związanego z udostępnieniem pracownikowi samochodu w celach prywatnych w części finansowanego przez pracodawcę należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczeni społeczne.

 

Świadczenie takie jest zarówno objęte PIT, jak i oskładkowane. Centrala ZUS już w 2010 roku wyjaśniała, że wśród przychodów wyłączonych z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie ma udostępnienia pracownikowi przez pracodawcę samochodu służbowego w celach prywatnych.

Nowe przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które wprowadzają ryczałt w przypadku wykorzystywania samochodu służbowego w celach prywatnych, nie zmieniły nastawienia ZUS do kwestii oskładkowania tych świadczeń.

Ryczałtu z tytułu korzystania przez pracowników z aut pracodawcy nie ujmuje się w PKPiR w kolumnie Pozostałe wydatki. Są to kwoty, które będą uwzględniane przy obliczaniu obciążeń ZUS i zaliczki na podatek dochodowy. W rezultacie jedynie wartość składek ZUS finansowanych przez

pracodawcę będzie z tego tytułu wyższa.

Przykład:

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie brutto w wysokości 2.000 zł. i korzysta z samochodu o pojemności skokowej silnika 1200 cm2. Podstawa naliczenia składek emerytalnej, rentowej i wypadkowej wynosi 2.250 zł. Składki te wyniosą (9,76% + 6,5% + 1,8%) * 2.250 = 406,35 zł Obciążenia z tytułu Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyniosą (2,45% + 0,1%) * 2.250 = 57,37 zł.

W kolumnie Pozostałe wydatki zostanie zatem ujęta kwota 463,72 zł.

Bogdan Świąder

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37633 )
Array ( [docId] => 37633 )