Ryczałt wypłacany kierowcom za nocleg w kabinie - nieoskładkowany

Kategoria: Składki ZUS
Data: 14-07-2015 r.

Wypłata ryczałtu za nocleg, w sytuacji gdy pracownik na mocy swojego dobrowolnego wyboru realizuje odpoczynek w kabinie i w związku z tym nie ponosi żadnych kosztów nocowania, nie stanowi podstawy wymiaru składek na podstawie § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia składkowego.

Taką opinię, po otrzymaniu informacji od wnioskodawcy, że wypłacany ryczałt nie jest przychodem ze stosunku pracy, wyraził ZUS z interpretacji indywidualnej z 18 grudnia 2014 r.,znak DI/10000/43/1352/2014 (decyzja nr 488).

Czego dotyczył wniosek

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług transportu międzynarodowego. Za te usługi wystawia faktury VAT. Zatrudnia on kierowców na podstawie umów o pracę. W ramach wykonywania obowiązków pracowniczych dostarczają oni towary do miejsc przeznaczenia wskazanych w zleceniach transportowych. Jako miejsce pracy w umowach o pracę podany jest adres firmy, świadczenie pracy zaś odbywa się na obszarze wielu krajów UE. Kierowcy realizują podróż służbową zgodnie z przepisami art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr (WE) 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego, mają obowiązek skorzystania z odpoczynku. Kierowcy na podstawie art. 8 pkt 8 tego rozporządzenia mają prawo do swobodnego wyboru sposobu i miejsca wykorzystania noclegu. Większość z nich dobrowolnie wybiera nocleg w pojeździe i złożyła w tej sprawie stosowne oświadczenia.

Kierowcy nocują w kabinach ciągników siodłowych. Wnioskodawca zamierza w ich umowach o pracę ustalić prawo do zwrotu zryczałtowanych kosztów podróży służbowej, na które będą składać się odrębne kwoty pieniężne za diety i ryczałty za nocleg. Kwota ryczałtu oraz diety ustalane zostaną w regulaminie wynagradzania. Ustalenie wewnętrznych zasad zwrotu kosztów podróży służbowej odbywać się będzie zatem na podstawie przepisów art. 775 § 3 Kodeksu pracy. Przedstawione zmiany w umowach o pracę oraz regulaminie wynagradzania są spowodowane uchwałą Sądu Najwyższego z 12 czerwca 2014 r. (sygn. akt II PZP 1/14).Wynika z niej, że wyposażenie samochodu w miejsce do spania nie zwalnia pracodawcy z obowiązku rekompensaty pracownikowi – kierowcy zwrotu kosztów noclegu. W tym przypadku pracownikowi należy wypłacić ryczałt.

Wnioskodawca zamierza wypłacać pracownikom taki ryczałt za nocleg w wysokości określonej wewnątrzzakładowymi przepisami (regulamin wynagradzania). Czy wypłata ryczałtu za nocleg, w sytuacji gdy pracownik na mocy swojego dobrowolnego wyboru realizuje odpoczynek w kabinie i w związku z tym nie ponosi żadnych kosztów swojego noclegu, nie stanowi podstawy wymiaru składek na podstawie § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania
podstawy wymiaru składek ? Zdaniem wnioskodawcy wypłacony ryczałt będzie zwolniony od składek jako należność za czas podróży służbowej.
Przesłał on również pismo, w którym uznał, że ryczałt nie jest przychodem pracownika ze stosunku pracy.

Stanowisko ZUS

ZUS, wydając interpretację, potwierdził, że od ryczałtu nie powinny być opłacane składki na ubezpieczenia społeczne. Uznanie, że dane świadczenie nie stanowi przychodu ze stosunku pracy, powoduje, że nie będzie ono stanowiło również podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie kształtuje samodzielnie pojęcia przychodu, lecz każdorazowo odsyła do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

ZUS przyznał rację płatnikowi w sprawie zwolnienia od składek wypłacanych ryczałtów tylko z tego powodu, że płatnik wskazał, iż wypłacane świadczenia nie są przychodem ze stosunku pracy. W wydanej interpretacji ZUS nie analizował więc możliwości zastosowania w opisanym stanie faktycznym § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia składkowego. W przypadku gdyby pracodawca wypłacał ryczał związany z podróżą służbową, byłby on wolny od składek, ponieważ świadczenia związane z podróżą służbową nie stanowią podstawy wymiaru składek. W przedstawionym jednak przypadku ze względu na błędnie sporządzony przez wnioskodawcę wniosek o wydanie interpretacji ZUS nie analizował, czy w ocenie organu rentowego płatnik prawidłowo uznaje, że tego rodzaju świadczenia są zwolnione od składek.

Ryszard Nowicki, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37512 )
Array ( [docId] => 37512 )