Uregulowanie zaległych składek to obowiązek płatnika

Kategoria: Składki ZUS
Data: 02-07-2014 r.

Zleceniodawca musi skorygować dokumenty, gdy zleceniobiorca złożył niezgodne z prawdą oświadczenie o wysokości swoich przychodów i nie były za niego opłacane składki.

Niekiedy zleceniodawcy popełniają niezawinione błędy dotyczące zgłaszania do ubezpieczeń i rozliczania zleceniobiorców. Dowiadują się o nich często od ZUS.Zakład powiadamia bowiem o wszczęciu postępowania dotyczącego zgłoszenia do ubezpieczeń osoby, która osiągnęła przychody z tytułu umowy zlecenia. Dzieje się to zazwyczaj wtedy, gdy zleceniobiorca zostanie zgłoszony tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, a podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Winę za to ponosi często zleceniobiorca, który chcąc otrzymać wyższe wynagrodzenie „ na rękę” składa oświadczenie, że jest zatrudniony w innym zakładzie pracy z wynagrodzeniem wyższym od najniższego, a z ustaleń ZUS wynika, że były to przychody niższe od tej kwoty.

Jak ma w takiej sytuacji postąpić zleceniodawca? Otóż jeżeli ZUS wszczął postępowanie kontrolne i stwierdził, że zleceniobiorca został nieprawidłowo zgłoszony do ubezpieczeń, to zadaniem płatnika składek jest wyrejestrowanie zleceniobiorcy z ubezpieczenia zdrowotnego i ponowne zgłoszenie go do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego, z datą powstania obowiązku ubezpieczeń (dzień oznaczony w umowie zlecenia jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania).

Następnym krokiem jest skorygowanie dokumentów ubezpieczeniowych (deklaracji DRA oraz raportów imiennych ZUS RCA) za wszystkie miesiące błędnie rozliczone. Korekta polega na naliczeniu i wykazaniu składek, które były należne, zgodnie z prawidłowym zgłoszeniem ZUS ZUA.

W wyniku korekt pojawi się niedopłata na koncie składek na ubezpieczenia społeczne. Płatnik składek musi ją zapłacić w całej kwocie, czyli zarówno w części finansowanej przez płatnika, jak i przez osobę ubezpieczoną. Do tego należy doliczyć odsetki za zwłokę.

ZUS nie będzie ściągał zaległości od zleceniobiorcy. To bowiem płatnik jest stroną odpowiedzialną za rozliczenia składek. Nawet jeśli wykonawca zlecenia złoży błędne oświadczenie o uzyskiwaniu minimalnego wynagrodzenia, nie zwalnia to zleceniodawcy z obowiązku skorygowania dokumentów i opłacenia zaległych należności na rzecz ZUS.

Izabela Nowacka, specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35240 )
Array ( [docId] => 35240 )