Składka na Fundusz Pracy za zleceniobiorcę nie zawsze jest należna

Kategoria: Składki ZUS
Data: 09-07-2014 r.

Obowiązkowe składki na Fundusz Pracy ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia podstawy, do kwoty 30-krotności, wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, opłacają m.in.: pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne za osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia.

Składkę na FP mają obowiązek opłacać pracodawcy, a za pracodawcę uważa się jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika. Oznacza to, że obowiązek opłacania składek na FP za zleceniobiorców, w przypadku zleceniodawców będących osobami fizycznymi, dotyczy tylko tych z nich, którzy zatrudniają co najmniej jednego pracownika. Jeżeli osoba prowadząca działalność gospodarczą żadnego pracownika nie zatrudnia, ma podpisane wyłącznie umowy zlecenia, to  składek na FP za zleceniobiorców nie opłaca. Nie dotyczy to płatników zleceniodawców jednostek organizacyjnych (np. spółek). W ich przypadku na obowiązek opłacania składek na FP za zleceniobiorców nie ma wpływu to, czy zatrudniają pracowników, czy też nie zatrudniają żadnej osoby w ramach stosunku pracy. Obowiązek opłacania składek na jest ustalany wówczas na zasadach ogólnych.

Podstawę wymiaru składki na Fundusz Pracy stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia podstawy do kwoty trzydziestokrotności. Oznacza to, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorców stanowi przychód uzyskiwany z tytułu wykonywania umowy zlecenia, jeżeli odpłatność w umowie zlecenia została ustalona kwotowo w kwotowej stawce godzinowej, akordowej albo prowizyjnie. W sytuacji gdy wynagrodzenie w umowie zlecenia zostało ustalone w inny sposób podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa jednak niż kwota minimalnego wynagrodzenia.

Za zleceniobiorcę istnieje obowiązek opłacania składki na FP, gdy z umowy zlecenia obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym i jego podstawa wymiaru składek jest równa co najmniej kwocie minimalnego wynagrodzenia.

Przykład:

Umowa zlecenia została zawarta na okres od 8 kwietnia do 9 maja 2014 r. z wynagrodzeniem w wysokości 1.400 zł. Jest to jedyna praca tego zleceniobiorcy.  Naliczam składkę emerytalną, rentową, zdrowotną, wypadkową, a także dobrowolną chorobową. Czy opłacam również składki na FP i FGŚP?

Gdy umowa trwała od 8 kwietnia do 9 maja 2014 i zleceniobiorca otrzymał 1.400 zł, to nie powinna być za niego opłacana składka. Należy natomiast opłacić za niego składkę na FGŚP, jeżeli do płatnika ma zastosowanie ustawa z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, czyli  opłaca on tę składkę za zatrudnionych pracowników. Przy opłacaniu składki na FGŚP nie ma znaczenia wysokość wypłaconego wynagrodzenia.

Michał Jarosik, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35276 )
Array ( [docId] => 35276 )