Podczas przerwy między studiami student na zleceniu podlega ubezpieczeniom

Kategoria: Składki ZUS
Data: 12-11-2013 r.

Dla zleceniodawcy zatrudniającego studenta nie ma znaczenia, czy dana osoba jest studentem studiów dziennych, zaocznych, jak również czy uczelnia to placówka państwowa, czy prywatna. Zatrudniając na umowę zlecenia studenta, który nie ukończył 26 lat, nie trzeba zgłaszać go do ubezpieczeń społecznych i w konsekwencji do ubezpieczenia zdrowotnego.

Artykuł 6 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych uzależnia niepodleganie ubezpieczeniom od posiadania statusu studenta w rozumieniu ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 18k tej ustawy studentem jest „osoba kształcąca się na studiach wyższych”. Natomiast datę ukończenia studiów określa art. 167 ust. 2 Prawa o szkolnictwie wyższym. Przez zakończenie studiów należy rozumieć:

  • datę złożenia egzaminu dyplomowego,
  • w przypadku kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i weterynarii – datę złożenia ostatniego egzaminu wymaganego planem studiów, a w przypadku kierunku farmacja – datę zaliczenia ostatniej praktyki przewidzianej w planie studiów.

Z obowiązującego od 1 października 2011 r. art. 167 ust. 2a prawa o szkolnictwie wyższym wynika, że osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do 31 października roku, w którym ukończyła te studia. Użyte w tym przepisie sformułowanie „zachowuje prawa studenta” nie jest jednak tożsame z posiadaniem statusu studenta w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 18k Prawa o szkolnictwie wyższym. Z tego względu osoba, która po zakończeniu studiów pierwszego stopnia wykonuje umowę zlecenia, z umowy tej podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu. Dobrowolne z umowy zlecenia jest tylko ubezpieczenie chorobowe. Status studenta osoba ta nabywa ponownie od 1 października, po rozpoczęciu studiów uzupełniających. Jeśli nie ukończyła wówczas 26 lat, z umowy zlecenia nie podlega ubezpieczeniom.

Przykład: od marca firma zatrudnia 23-letniego studenta w ramach umowy zlecenia. Nie został on zgłoszony do żadnych ubezpieczeń. Okazało się jednak, że studia inżynierskie zakończył 10 czerwca, a od 1 października będzie na tej samej uczelni na uzupełniających studiach magisterskich. Od 11 czerwca 2013 r. zleceniobiorca powinien zostać zgłoszony z umowy zlecenia do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego na druku ZUS ZUA, a od wynagrodzenia wypłacanego za okres od tej daty powinny być naliczane składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Od 1 października 2013 r. zleceniobiorca ponownie uzyska jednak status studenta, w związku z czym z tym dniem płatnik powinien wyrejestrować go z ubezpieczeń.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32832 )
Array ( [docId] => 32832 )

Array ( [docId] => 32832 )