Do końca stycznia 2014 r. trzeba przekazać ZUS IWA za 2013 r.

Kategoria: Składki ZUS
Data: 23-12-2013 r.

Do 31 stycznia 2014 r. część płatników składek powinna sporządzić i złożyć ZUS IWA za 2013 r. Na podstawie danych zawartych w ZUS IWA zostanie ustalona nowa stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującą od 1 kwietnia 2014 r.

31 stycznia 2014 r. upływa termin składania informacji ZUS IWA za 2013 r. zawierającej w szczególności dane identyfikacyjne płatnika składek, rodzaj działalności według PKD, liczbę ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego, adres płatnika składek. Obowiązek złożenia ZUS IWA za 2013 r. dotyczy płatników składek, którzy:

  • byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku i co najmniej 1 dzień w styczniu następnego roku,

  • zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,

  • podlegają wpisowi do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON.

Przez nieprzerwane zgłoszenie płatnika składek w ZUS jako płatnika składek na ubezpieczenie wypadkowe należy rozumieć sytuację, gdy w każdym z miesięcy roku kalendarzowego, którego dotyczy informacja ZUS IWA, przynajmniej jeden ubezpieczony podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu.

Należy jednak zwrócić uwagę na to, że jeżeli płatnik składek co najmniej przez 1 miesiąc w 2013 r. nie był zgłoszony w ZUS jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe (tj. nie zgłaszał żadnego ubezpieczonego podlegającego ubezpieczeniu wypadkowemu), to nie ma obowiązku przekazywania do ZUS informacji ZUS IWA za 2013 r. ZUS po otrzymaniu ZUS IWA za 2013 r., na podstawie danych zawartych w tej informacji, ustali dla poszczególnych płatników składek wysokość obowiązującej ich w danym roku składkowym stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Ustalenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS dokonuje w odniesieniu do płatników, którzy przekazali ZUS IWA za 3 kolejne ostatnie lata kalendarzowe. Pozostali płatnicy składek wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalają we własnym zakresie.

Stopę składki wypadkowej we własnym zakresie muszą także ustalić płatnicy zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób, podlegający wpisowi do rejestru REGON, którzy przed obowiązującym ich terminem opłacania składek nie otrzymali z urzędu statystycznego zaświadczenia o wpisie do wspomnianego rejestru.

Forma przekazania informacji

Płatnicy składek składają informację ZUS IWA za 2013 r. w takiej formie, jaka obowiązuje ich przy przekazywania do ZUS innych dokumentów ubezpieczeniowych. Oznacza to, że płatnik składający dokumenty ubezpieczeniowe w formie dokumentu pisemnego również w tej formie ma prawo przekazać do ZUS informację ZUS IWA. Gdy płatnik składek zobowiązany jest do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych w formie dokumentu elektronicznego, to także informację ZUS IWA przekazuje w tej formie. Kopię informacji ZUS IWA, a także kopię korekty tej informacji płatnik składek ma obowiązek przechowywać przez 10 lat w formie pisemnej lub elektronicznej, licząc od dnia przekazania informacji ZUS IWA lub jej korekty do ZUS.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33707 )
Array ( [docId] => 33707 )