ZUS opłaci składki z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem

Kategoria: Składki ZUS
Data: 25-11-2013 r.

Osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem nie powinna zwlekać ze złożeniem oświadczenia w ZUS. Objęcie ubezpieczeniami z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem następuje od dnia określonego w oświadczeniu złożonym do ZUS.

Osoba, która sprawuje opiekę nad dzieckiem i chce, aby za ten okres były za nią opłacane składki z tego tytułu, powinna zgłosić się do ZUS i złożyć dokumenty. Chodzi o: skrócony akt urodzenia dziecka, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, w przypadku posiadania przez dziecko takiego orzeczenia.

W ZUS powinna złożyć także oświadczenie o zamiarze podlegania ubezpieczeniom z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem, zawierające imię i nazwisko, PESEL, a w razie jego braku serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, adres zamieszkania, imię i nazwisko dziecka oraz datę jego urodzenia, dzień rozpoczęcia sprawowania opieki i dzień jej zakończenia, informację o ostatnim okresie ubezpieczenia, informację, że drugi z rodziców nie korzysta z opieki ani nie przebywa na urlopie wychowawczym.

Na podstawie tych danych ZUS zgłasza osobę sprawującą opiekę nad dzieckiem do właściwych ubezpieczeń i co miesiąc opłaca składki. Objęcie ubezpieczeniami z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem następuje od dnia określonego w oświadczeniu złożonym do ZUS, ale nie wcześniej niż od dnia, w którym oświadczenie zostanie złożone. Oznacza to, że osoba, która w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem chce, aby były za nią opłacane składki, nie powinna zwlekać ze złożeniem oświadczenia do ZUS.

Osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem ma także obowiązek zawiadomić ZUS, w terminie 7 dni, o wszelkich zmianach, które zaszły w stosunku do danych zawartych w oświadczeniu, a mających wpływ na podleganie ubezpieczeniom. Z uwagi na to, że warunkiem podlegania ubezpieczeniom z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem jest także brak innych tytułów do ubezpieczeń oraz ustalonego prawa do emerytury lub renty, to również o ustaleniu prawa do emerytury lub renty oraz o uzyskaniu innego tytułu do ubezpieczeń (np. rozpoczęciu wykonywania umowy zlecenia) osoba sprawująca opiekę powinna poinformować ZUS w terminie 7 dni.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33698 )
Array ( [docId] => 33698 )