Podstawa naliczania składek na FP w 2014 r. jest wyższa

Kategoria: Składki ZUS
Data: 15-12-2013 r.

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę, dokonana z dniem 1 stycznia 2014 r., może spowodować objęcie obowiązkiem lub wyłączenie niektórych osób z obowiązku odprowadzania za nie składek na FP. Płatnicy składek powinni byli więc sprawdzić, czy te zmiany także ich nie dotyczą.

Jedną z przesłanek powodujących konieczność naliczania składek na Fundusz Pracy jest to, aby podstawa składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalno-rentowe u danej osoby odpowiadała w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę lub 80% tego wynagrodzenia – w pierwszym roku pracy zawodowej, a w przypadku osób wykonujących pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania – co najmniej 50% wynagrodzenia minimalnego.

Przykład 1:

Od dwóch lat pan Janusz świadczy pracę na rzecz tej samej spółki z o.o. w ramach umowy zlecenia, z tytułu której podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu oraz zdrowotnemu. Wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru składek określone jest kwotowo i wynosi 1.620 zł. Oznacza to, że w 2013 r. za osobę tę powinna być odprowadzana także składka na FP, ponieważ podstawa składek emerytalno-rentowych jest wyższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę (1.600 zł). Natomiast nie będzie takiego obowiązku, począwszy od stycznia 2014 r., ponieważ podstawa składek emerytalno-rentowych będzie wówczas niższa od wynagrodzenia minimalnego, tj. od kwoty 1.680 zł.

Pamiętajmy przy tym, że ustawa o promocji zatrudnienia przewiduje wiele sytuacji, kiedy to nie istnieje obowiązek odprowadzania składek na FP, mimo spełnienia przedstawionych wcześniej przesłanek, np. składek tych nie opłacamy za kobiety w wieku co najmniej 55 lat oraz mężczyzn w wieku co najmniej 60 lat.

 

W sytuacji gdy wynagrodzenia za grudzień wypłacane są w styczniu kolejnego roku kalendarzowego, pod uwagę bierzemy wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę z miesiąca, za który przysługują pobory, a więc z grudnia roku ubiegłego.

Przykład 2:

Z umowy o pracę wynika, że pracownik otrzymuje pobory w wysokości odpowiadającej aktualnemu minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. Zgodnie z regulaminem wynagradzania pobory w firmie wypłacane są do 10. dnia następnego miesiąca. Wynagrodzenie za grudzień 2013 r. osoba ta otrzyma więc do 10 stycznia 2014 r. Mimo że podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych (1.600 zł) będzie niższa od obowiązującego wówczas wynagrodzenia minimalnego (1.680 zł), powinny być od niej odprowadzone składki na FP.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33701 )
Array ( [docId] => 33701 )