Podstawa naliczania składek na FP w 2014 r. jest wyższa

Kategoria: Składki ZUS
Data: 15-12-2013 r.

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę, dokonana z dniem 1 stycznia 2014 r., może spowodować objęcie obowiązkiem lub wyłączenie niektórych osób z obowiązku odprowadzania za nie składek na FP. Płatnicy składek powinni byli więc sprawdzić, czy te zmiany także ich nie dotyczą.

Jedną z przesłanek powodujących konieczność naliczania składek na Fundusz Pracy jest to, aby podstawa składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalno-rentowe u danej osoby odpowiadała w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę lub 80% tego wynagrodzenia – w pierwszym roku pracy zawodowej, a w przypadku osób wykonujących pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania – co najmniej 50% wynagrodzenia minimalnego.

Przykład 1:

Od dwóch lat pan Janusz świadczy pracę na rzecz tej samej spółki z o.o. w ramach umowy zlecenia, z tytułu której podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu oraz zdrowotnemu. Wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru składek określone jest kwotowo i wynosi 1.620 zł. Oznacza to, że w 2013 r. za osobę tę powinna być odprowadzana także składka na FP, ponieważ podstawa składek emerytalno-rentowych jest wyższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę (1.600 zł). Natomiast nie będzie takiego obowiązku, począwszy od stycznia 2014 r., ponieważ podstawa składek emerytalno-rentowych będzie wówczas niższa od wynagrodzenia minimalnego, tj. od kwoty 1.680 zł.

Pamiętajmy przy tym, że ustawa o promocji zatrudnienia przewiduje wiele sytuacji, kiedy to nie istnieje obowiązek odprowadzania składek na FP, mimo spełnienia przedstawionych wcześniej przesłanek, np. składek tych nie opłacamy za kobiety w wieku co najmniej 55 lat oraz mężczyzn w wieku co najmniej 60 lat.

W sytuacji gdy wynagrodzenia za grudzień wypłacane są w styczniu kolejnego roku kalendarzowego, pod uwagę bierzemy wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę z miesiąca, za który przysługują pobory, a więc z grudnia roku ubiegłego.

Przykład 2:

Z umowy o pracę wynika, że pracownik otrzymuje pobory w wysokości odpowiadającej aktualnemu minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. Zgodnie z regulaminem wynagradzania pobory w firmie wypłacane są do 10. dnia następnego miesiąca. Wynagrodzenie za grudzień 2013 r. osoba ta otrzyma więc do 10 stycznia 2014 r. Mimo że podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych (1.600 zł) będzie niższa od obowiązującego wówczas wynagrodzenia minimalnego (1.680 zł), powinny być od niej odprowadzone składki na FP.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Polecane artykuły

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Choroba w okresie wypowiedzenia

pobierz