Dodatek stażowy wypłacany za okres urlopu ojcowskiego - składki ZUS

Kategoria: Składki ZUS
Data: 30-07-2014 r.

Zwolnione ze składek na ZUS są składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku.

Należy podkreślić, że w przepisach mowa jest m.in. o zasiłku macierzyńskim, bez uszczegółowienia, za okres jakiego urlopu on przysługuje. Z treści art.29 ust.5a ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 159) wynika, że zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego. Zatem, zasiłek macierzyński przysługuje nie tylko za okres urlopu macierzyńskiego, ale również za okres urlopu ojcowskiego czy rodzicielskiego.

 

Oznacza to, przychody pracownika ze stosunku pracy, które uzyskuje on w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego są wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne jedynie wówczas, gdy z przepisów wewnętrznych regulujących kwestie wynagradzania pracowników wynika jednoznacznie prawo pracownika do danego świadczenia (tu: dodatku stażowego) za ten okres (poboru zasiłku).

Jeżeli w przepisach płacowych w firmie nie ma regulacji odnośnie prawa pracownika do dodatku za okres pobierania zasiłku, dodatek, który pracownik otrzymuje w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego będzie stanowić podstawę wymiaru składek ubezpieczeniowych. Warto również dodać, że zwolniona ze składek jest tylko ta część dodatku, która przypada za okres poboru zasiłku, chyba że zasiłek przysługuje za cały miesiąc. Wówczas pełny dodatek nie podlega oskładkowaniu.

Izabela Nowacka, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35439 )
Array ( [docId] => 35439 )