Dodatek za wysługę lat przysługuje z każdego miejsca pracy

Kategoria: Płace i finanse
Data: 06-08-2013 r.

Pracownik samorządowy zatrudniony w kilku szkołach jednocześnie ma prawo do dodatku za wysługę lat w każdym miejscu pracy. Przy obliczaniu stażu należy pamiętać tylko o jednym ograniczeniu, że praca równoległa nie skutkuje zdublowaniem stażu pracy.

Pracownikowi samorządowemu przysługuje, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, m.in. dodatek za wieloletnią pracę. Pierwszy dodatek stażowy przysługuje po 5 latach pracy, w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Jest to maksymalna stawka procentowa dodatku, jaką może otrzymać pracownik niepedagogiczny zatrudniony w szkole.

Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Przykładowo do okresów tych zalicza się:

 1. okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium otrzymywanego w okresie odbywania stażu lub przygotowania zawodowego dla dorosłych lub dalszej nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub wyższej albo skierowanemu przez starostę na szkolenie;
 2. okres pracy w gospodarstwie rolnym;
 3. okres czynnej służby wojskowej;
 4. okresy zatrudnienia przebyte za granicą u pracodawcy zagranicznego;
 5. okres pracy nakładczej, w którym wykonawca uzyskiwał wynagrodzenie w wysokości co najmniej 50% najniższego wynagrodzenia w tym okresie;
 6. okres, za który przysługuje odszkodowanie, w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony z przyczyn nie dotyczących pracowników;
 7. okres pozostawania bez pracy, za który przyznano wynagrodzenie pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy;
 8. okres urlopu wychowawczego;
 9. okres pozostawania bez pracy, za który przyznano odszkodowanie;
 10. okres pobierania świadczeń z ubezpieczenia społecznego po ustaniu stosunku pracy pracownicy w ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego w związku z upadłością lub likwidacją pracodawcy;
 11. okres urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy;
 12. okres urlopu bezpłatnego udzielonego pracownikowi podejmującemu naukę w szkole oraz w formach pozaszkolnych bez skierowania pracodawcy;

Obowiązujące przepisy nie ograniczają prawa do dodatku za wysługę lat do podstawowego miejsca pracy. Należy jednak pamiętać, że do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30388 )
Array ( [docId] => 30388 )

Array ( [docId] => 30388 )