Działalność gospodarczą muszą zawiesić wszyscy wspólnicy spółki

Kategoria: Składki ZUS
Data: 21-05-2014 r.

Jeśli jeden ze wspólników spółki cywilnej zamierza zawiesić działalność, zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej przez wspólników tej spółki będzie skuteczne tylko wówczas, gdy wniosek w tej sprawie złożą wszyscy wspólnicy.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania jej wykonywania, z wyłączeniem okresu, na który została ona zawieszona na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. W sytuacji gdy działalność gospodarcza wykonywana jest w formie spółki cywilnej, zawieszenie jej działalności będzie ważne tylko wtedy, gdy wniosek w tej sprawie złożą wszyscy wspólnicy.

Jeżeli więc w spółce cywilnej choćby jeden ze wspólników nie złoży w CEIDG wniosku o zawieszenie działalności, to wspólnik, który zgłasza chęć zawieszenia, nadal obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu i zobowiązany jest do opłacania składek.

Zawieszenie wykonywania działalności przez jednego ze wspólników spółki cywilnej uznane będzie za bezskuteczne.

Monika Karczewska, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34912 )
Array ( [docId] => 34912 )