Ekwiwalent na zakup biletów należy oskładkować

Kategoria: Składki ZUS
Autor: Tomasz Król
Data: 25-03-2014 r.

Warunkiem uniknięcia oskładkowania świadczeń polegających na zapewnieniu pracownikom przejazdów środkami lokomocji są odpowiednie zapisy w układzie zbiorowym pracy albo w regulaminie wynagradzania. Ponadto pracodawca nie może przekazać pracownikowi pieniędzy na zakup biletów albo zwrócić mu wydatków poniesionych z jego prywatnych pieniędzy na ten cel.

ZUS zgadza się, że wolne od składek jest wręczenie pracownikowi biletów, za które zapłacił pracodawca, albo zorganizowanie transportu przez pracodawcę. Podstawy wymiaru składek nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

 

Tą korzystną dla pracodawców regulację wprowadza § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dalej: rozporządzenie składkowe). Nie są oskładkowane te świadczenia związane z przejazdami, które:

  • wynikają z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu,

  • są niepieniężne (w znaczeniu, że pracownik nie otrzymuje gotówki),

  • mają charakter materialny, nie stanowiąc ekwiwalentu w formie pieniężnej,

  • polegają na bezpłatnych lub częściowo odpłatnych dla pracownika przejazdach środkami lokomocji.

Dnia 3 października 2013 r. ZUS wydał interpretację (DI/10000/451/1307/2013), w której odniósł się do stosowania § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego. Zgodnie ze stanowiskiem ZUS:

  1. Przepis ten nie obejmuje ekwiwalentów pieniężnych z tytułu ponoszonych kosztów przejazdów do pracy środkami lokomocji, wypłacanych pracownikom przez pracodawcę – ekwiwalent pieniężny, jaki otrzymuje pracownik z przeznaczeniem na zakup biletu lub jako zwrot poniesionych kosztów związanych z kupnem biletu, podlega oskładkowaniu.

  2. Składki na ubezpieczenia społeczne nie powinny być naliczane od przychodu, jaki pracownik uzyskuje, korzystając z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji (przez co należy rozumieć korzystanie z transportu publicznego na podstawie przekazywanych przez pracodawcę biletów lub z transportu organizowanego przez pracodawcę). Interpretacja ta jest o tyle ważna, że wystąpił o nią pracodawca, który przewidywał konieczność zapewnienia transportu dla pracownika w postaci przejazdu taksówką. ZUS zgodził się, aby wydatki pracodawcy także na tę formę komunikacji były wolne od składek.

Tomasz Król

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34495 )
Array ( [docId] => 34495 )