Od wartości bonu z ZFŚS dla zleceniobiorcy nie opłaca się składek

Kategoria: Składki ZUS
Data: 25-03-2014 r.

Świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mogą być przyznawane także zleceniobiorcom, ale pod warunkiem że przewiduje to regulamin ZFŚS. W przeciwnym wypadku pracodawca nie może dysponować w ten sposób środkami funduszu.

Osobami uprawnionymi do korzystania z funduszu socjalnego są pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał, w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z funduszu. Dopuszczalne jest wypłacanie określonych świadczeń także np. dla zleceniobiorców. Zgodnie z rozporządzeniem składkowym zleceniobiorcy korzystają z wyłączeń z podstawy wymiaru składek, które są wymienione w § 2–4 tego rozporządzenia. Dotyczy to m.in. świadczeń finansowanych z funduszu socjalnego.

Dokonywanie takich wypłat musi odbywać się jednak na bazie odpowiednich przepisów regulaminu. Innymi słowy, to regulamin ZFŚS musi przewidywać wypłaty lub inne świadczenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (w tym zlecenia) i tylko w takim wypadku pracodawca ma prawo wydatkowania środków funduszu na rzecz zleceniobiorców. Wówczas wartość świadczeń z ZFŚS (bez limitu kwotowego) przekazanych zleceniobiorcy będzie zwolniona ze składek ZUS. Ustawa o ZFŚS nie przewiduje możliwości finansowania tzw. świadczeń okolicznościowych, w tym przypadku związanych ze świętami. W rozumieniu ustawy działalnością socjalną są usługi świadczone przez pracodawców na rzecz m.in. udzielania rzeczowej lub finansowej pomocy materialnej (np. zakup konkretnych towarów czy bonów lub talonów towarowych). Właśnie tak należy sformułować odpowiedni zapis w regulaminie.

Nie może więc znaleźć się w nim np. zapis, że z okazji świąt osobom uprawnionym przysługują bony towarowe, ponieważ wówczas zostaną potraktowane jako świadczenie okolicznościowe. Zamiast tego regulamin może przewidywać np., że w okresie świąt Bożego Narodzenia czy Wielkanocy osobom uprawnionym przysługuje pomoc rzeczowa w postaci bonów towarowych, których wartość uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej danej osoby. Trzeba pamiętać, że na osoby wykonujące umowy cywilnoprawne nie jest dokonywany odpis, a więc ewentualne świadczenia dla nich uszczuplą pulę funduszu przeznaczoną dla załogi lub emerytów i rencistów.

Agnieszka Maciejewska, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34489 )
Array ( [docId] => 34489 )