Ekwiwalent za ubiór służbowy może podlegać składkom

Kategoria: Składki ZUS
Data: 23-09-2013 r.

Gdy osobie zatrudnionej został przyznany ekwiwalent za ubiór, a w firmie nie obowiązują wewnętrzne uregulowania w zakresie ubioru służbowego, wypłacony ekwiwalent nie będzie zwolniony od podatku, jak również składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Podstawy wymiaru nie stanowią przychody wymienione w rozporządzeniu składkowym. Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 10 tego rozporządzenia wartość ubioru służbowego (umundurowania), którego używanie należy do obowiązków pracownika, lub ekwiwalent pieniężny za ten ubiór są zwolnione od składek. Natomiast na podstawie art. 21 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość ubioru (umundurowania) lub ekwiwalent za ubiór są zwolnione od podatku.

 

Przepisy nie określają, co należy rozumieć pod pojęciem ubioru służbowego bądź umundurowania. Mundurem – w świetle ustawy o odznakach i mundurach – jest ubiór lub jego części służące oznaczeniu przynależności do określonej jednostki organizacyjnej lub wykonywania określonych funkcji albo służby. Obowiązek noszenia munduru mają m.in. policjanci, strażacy.

Pojęcie „ubiór służbowy” jest jednak szersze niż mundur i obowiązek jego używania nie musi wynikać z regulacji ustawowej. Jego podstawą mogą być wewnętrzne ustalenia danej firmy bądź umowa o pracę. Oczywiście konieczność używania danego stroju musi wynikać ze specyfiki wykonywanej pracy.

Ubiorem służbowym będzie niewątpliwie strój wyposażony w charakterystyczne dla danej firmy (czy też branży) elementy. Obowiązek używania takiego stroju musi wynikać z umowy o pracę bądź regulaminów danego przedsiębiorstwa. Takie stanowisko potwierdził I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie w piśmie z 9 lutego 2004 r. (US35/FO2/415-4/04/KSz).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32811 )
Array ( [docId] => 32811 )