Ekwiwalent za używanie własnych narzędzi - zwolnienie składkowe

Kategoria: Składki ZUS
Data: 03-12-2015 r.

Ekwiwalenty przysługujące pracownikom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów generalnie nie wchodzą do podstawy wymiaru składek. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może jednak nakazać oskładkowanie części wypłaconego ekwiwalentu, jeśli uzna, że jego wysokość została ustalona na zbyt wysokim poziomie.

Pracownicy mogą otrzymywać od pracodawców ekwiwalent pieniężny za używanie w pracy własnych narzędzi, sprzętu czy też materiałów. Podstawą do ich wypłacania są najczęściej umowy cywilnoprawne zawarte między pracownikiem a pracodawcą. Tam też określane są wysokości przyznanego ekwiwalentu. Co ważne, pracownik może również co miesiąc przekładać pracodawcy odrębne rachunki.

Ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, będące własnością pracownika wyłączone są z podstawy wymiaru składek na podstawie § 2 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia składkowego. Rozporządzenie nie określa kwot objętych wyłączeniem, ale w przypadku rażącego ich zawyżenia ZUS na pewno nakaże urealnienie przyznanych pracownikom kwot.

Przykład:

Na podstawie umowy cywilnej pracownikowi używającemu w pracy  wiertarki będącej jego własnością wypłacany jest miesięczny ekwiwalent pieniężny w wysokości 100 zł. Cena rynkowa takiej samej wiertarki wynosi 250 zł. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakwestionuje wysokość przyznanego ekwiwalentu i nakaże jej urealnienie.

Bogdan Majkowski, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38139 )
Array ( [docId] => 38139 )