Jak obniżać składkę zdrowotną

Kategoria: Składki ZUS
Data: 17-04-2015 r.

Sporządzając listy płac pracodawca uwzględnia fakt, że stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9%, ale tylko część składki ubezpieczenia zdrowotnego finansowana jest faktycznie ze środków pracownika.

Wynika to z faktu iż 7,75% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu od podatku. Jest to wartość maksymalna, jaka może być odliczona od zaliczki na podatek, więc jeśli wyliczona kwota zaliczki na podatek jest niższa od obliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne, składka ta ulega obniżeniu do wysokości wyliczonego wg skali podatkowej podatku. Tym samym pracownik opłaca z własnych środków tylko 1,25% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, gdyż pozostała część „zawiera się” w obliczeniu zaliczki na podatek.

 

Metoda obliczenia, w jakim zakresie składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega obniżeniu, zależy od tego, jaka jest relacja wartości pomiędzy obliczoną składką na ubezpieczenie zdrowotne a wyliczoną zaliczką na podatek dochodowy według skali, ale przed jej pomniejszeniem o wartość składki zdrowotnej.

Etapy porównywania składki na ubezpieczenie zdrowotne z naliczonym podatkiem:

1. Ustalenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne na danej liście płac
2.
Obliczenie wartości składki na ubezpieczenie zdrowotne
3.
Ustalenie podstawy opodatkowania
4.
Obliczenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych wg skali podatkowej, przed pomniejszeniem o składkę na ubezpieczenie zdrowotne
5.
Ustalenie kwoty zaliczki na podatek dochodowy przekazywanej do urzędu skarbowego

Przykład:

Pracownik zatrudniony na 1/4 etatu, któremu wypłacamy stałe wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 500 zł brutto miesięcznie, otrzyma w marcu dodatkowo premię roczną, zwaną u nas „13-tką”. Premia ta będzie naliczona na dodatkowej liście płac. W poprzednich miesiącach naliczając listę płac dla tego pracownika pracodawca obniżał składkę zdrowotną do wysokości naliczonego podatku. Pracodawca dokonując obniżenia wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne do zaliczki na podatek dochodowy, powinien uwzględnić wszystkie wypłaty, jakie w danym miesiącu realizuje na rzecz pracownika. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli w poprzednich miesiącach mógł ograniczyć wartość składki zdrowotnej, to w miesiącu, gdy pracownik otrzymuje trzynastkę, nie może tego zrobić.

Elżbieta Młynarska-Wełpa, specjalista w zakresie wynagrodzeń

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36974 )
Array ( [docId] => 36974 )