Składki na Fundusz Pracy za przedsiębiorcę na urlopie ojcowskim

Kategoria: Składki ZUS
Data: 17-04-2015 r.

Pracownik, który dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą, obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym podlega ze stosunku pracy, a ubezpieczenia społeczne z działalności są dla niego dobrowolne. Obowiązkowa jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenia emerytalne i rentowe z działalności są obowiązkowe tylko wówczas gdy wynagrodzenie z umowy o pracę jest niższe od minimalnego. Tak stanowi art. 9 ust. 1–1a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Podkreślić należy, że przy ustaleniu obowiązku ubezpieczeń znaczenie ma wynagrodzenie określone w umowie o pracę, co oznacza, że osoba, której określone tam wynagrodzenie jest równe co najmniej minimalnemu, zawsze z działalności będzie podlegała obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Tak będzie również gdy w danym miesiącu jej wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru składek będzie niższe od kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Zasiłek macierzyński przysługuje ojcu przebywającemu na urlopie ojcowskim. Wniosek o ten urlop powinien on złożyć w terminie 7 dni przed jego rozpoczęciem.

Za czas urlopu ojcowskiego, podobnie jak za okres urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego, pracownikowi przysługuje zasiłek macierzyński na zasadach i warunkach określonych w ustawie z 25 czerwca o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razi choroby i macierzyństwa. Zasiłek macierzyński jest również tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych co wynika z art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy systemowej.

Składki i dokumenty

Płatnikiem składek za osobę pobierającą zasiłek macierzyński jest pracodawca (jeżeli to on wypłaca świadczenie). Należne składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty wypłaconego zasiłku macierzyńskiego wykazuje w raporcie ZUS RCA z kodem 12 40 xx. Za miesiąc, w którym pracownik przebywał na urlopie macierzyńskim i wypłacono mu zasiłek macierzyński, pracodawca składa także raport ZUS RCA z kodem 01 10 xx. Wykazuje w nim okres, za który wypłacono zasiłek, liczbę dni zasiłkowych, kwotę i kod świadczenia przerwy 327 (zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego). Oprócz tego za kwiecień pracodawca składa również raport ZUS RCA z kodem pracowniczym 01 10 xx i wykazuje przychód (stanowiący podstawę wymiaru składek), który pracownik uzyskał w tym miesiącu ze stosunku pracy.

Zasiłek macierzyński i działalność gospodarcza

Osoba, która pobiera zasiłek macierzyński i w tym okresie prowadzi działalność gospodarczą, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlega z zasiłku macierzyńskiego. Ubezpieczenia emerytalne i rentowe z działalności są dla niej dobrowolne. Obowiązkowa jest wyłącznie składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Składka na FP w przypadku wynagrodzenia niższego niż minimalne

Mimo tego że wynagrodzenie za kwiecień będzie niższe od minimalnego, to pracodawca powinien za pracownika opłacić składkę na FP. Składka ta jest opłacana m.in. za pracowników, których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w przeliczeniu na okres miesiąca jest równa co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu. Jeżeli pracownik w danym miesiącu uzyskuje przychód niższy od minimalnego wynagrodzenia, pracodawca dokonuje przeliczenia i ustala, w jakiej wysokości pracownik osiągnąłby przychód, gdyby pracował cały miesiąc. Oznacza to, że składkę na FP należy opłacić także za miesiąc, w którym podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest niższa od minimalnego ze względu na przebywanie pracownika na urlopie ojcowskim.

Monika Kowalska, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36959 )
Array ( [docId] => 36959 )