Jedynie terminowa wpłata składek uprawnia do refundacji z PFRON

Kategoria: Składki ZUS
Data: 09-10-2013 r.

Osoby niepełnosprawne wykonujące działalność gospodarczą, które nie opłacą składek na ubezpieczenia społeczne w terminie lub opłacą je w części nie otrzymają refundacji. PFRON przypomina, że tylko terminowa wpłata składek w pełnej wysokości uprawnia do zwrotu ze środków funduszu.

Osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą mogą otrzymać z PFRON refundację składek na ubezpieczenia społeczne – maksymalnie do wysokości składek od podstawy stanowiącej zadeklarowaną kwotę nie wyższą niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (lub 30% minimalnego wynagrodzenia – w przypadku osób podejmujących prowadzenie działalności po raz pierwszy).

Wspomniana refundacja jest jednak możliwa pod pewnymi warunkami:

 • dotyczy tylko i wyłącznie obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

 • składki muszą być opłacone w całości,

 • składki muszą być opłacone terminowo na zasadach określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Składki opłacone dobrowolnie, nieterminowo lub w niepełnej wysokości nie podlegają refundacji.

Jak wyjaśnia Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, za terminowe dokonanie zapłaty składek uważa się:

 • przy zapłacie gotówką – dzień wpłacenia należności z tytułu składek na rachunek bankowy ZUS w banku, placówce pocztowej lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,

 • w obrocie bezgotówkowym – dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika, tj. jeżeli płatnik opłaca składki w formie bezgotówkowej, wpłata z tytułu należnych składek może zostać uznana za terminową, jeśli najpóźniej w obowiązującym danego płatnika terminie płatności nastąpiło obciążenie jego rachunku bankowego.

Brak opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne w terminie i w całości będzie skutkował wydaniem przez Prezesa Zarządu PFRON decyzji o odmowie wypłaty refundacji bądź decyzji nakazującej zwrot wypłaconej już refundacji.


Tagi: pfron

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32817 )
Array ( [docId] => 32817 )

Array ( [docId] => 32817 )