ZUS nie zawsze otrzyma składkę na ubezpieczenie zdrowotne

Kategoria: Składki ZUS
Data: 15-09-2013 r.

W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne, obliczona przez płatnika jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczonej przez tego płatnika zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki.

Płatnik oblicza składkę zdrowotną według stopy 9% od podstawy wymiaru, którą stanowi podstawa dla składek społecznych (przychód ustalony na potrzeby podatkowe), pomniejszona jednak o kwotę tych składek finansowanych przez pracownika. Jeżeli tak naliczona składka przewyższa zaliczkę na podatek (przed odliczeniem składki zdrowotnej 7,75%), to składkę zdrowotną obniża się do poziomu tej zaliczki.

W rezultacie ZUS dostanie niższą składkę zdrowotną, a czasami w ogóle, jeśli zaliczka wynosi 0 zł. Nie ma jednak konieczności informowania ZUS czy NFZ o tym fakcie w specjalnym oświadczeniu.

Przykład:

Pracownica jest zatrudniona na 1/8 etatu na umowę o pracę. Jej wynagrodzenie wynosi 200 zł miesięcznie. Czy stosować jej miesięczne koszty uzyskania przychodów, jeżeli jednocześnie jest również zatrudniona na pełen etat w innej firmie? Jak obliczyć wynagrodzenie „na rękę”, jeżeli składka zdrowotna jest wyższa od zaliczki na podatek?

Lista płac dla pracownicy niepełnoetatowej mającej prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodów, która nie złożyła oświadczenia PIT-2

Pozycja

Składniki

Działanie

Kwota

1.

Płaca zasadnicza

200 zł

2.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

200 zł

3.

Składki na ubezpieczenia:

– emerytalne,

– rentowe,

  • – chorobowe

a) poz. 2 × 9,76 %

b) poz. 2 × 1,50 %

c) poz. 2 × 2,45 %

19,52 zł

3 zł

4,90 zł

4.

Razem składki społeczne finansowane przez pracownika

poz. 3a) + poz. 3b) + poz. 3 c)

27,42 zł

5.

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej

poz. 2 – poz. 4

172,58 zł

6.

Składka zdrowotna przesyłana do ZUS

Część składki zdrowotnej odliczana od podatku dochodowego

a) poz. 5 × 9 %

b) poz. 5 × 7,75 %

10,98 zł pomimo iż obliczony wynik to 15,53 zł (zaliczka na podatek = 0 zł)

10,98 zł pomimo iż obliczony wynik to 13,37 zł (po pomniejszeniu do wysokości naliczonej zaliczki na podatek = 10,98 zł)

7.

Przychód

200 zł

8.

Koszty uzyskania przychodu (przy założeniu, że pracownikowi przysługują podstawowe)

111,25 zł

9.

Podstawa opodatkowania

poz. 7 – poz. 4 – poz. 8

po zaokrągleniu do pełnych złotych

61 zł

10.

Zaliczka na podatek:

– obliczona (przy założeniu, że dochód pracownika nie przekroczył progu podatkowego i nie przysługuje mu kwota zmniejszająca podatek),

– należna do urzędu skarbowego

a) poz. 9 × 18 %

b) poz. 10 a) – poz. 6 b) po zaokrągleniu do pełnych złotych

10,98 zł

0 zł (wynik < 0)

11.

Kwota do wypłaty

poz. 1 – poz. 4 – poz. 6 a) – poz. 10 b)

161,60 zł

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32808 )
Array ( [docId] => 32808 )