Koniec RMUA - nowe wzory informacji dla osoby ubezpieczonej

Kategoria: Składki ZUS
Data: 22-10-2013 r.

Od 1 listopada 2013 r. będzie obowiązywał nowy wzór Informacji miesięcznej dla osoby ubezpieczonej oraz nowy wzór Informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej. Za pomocą tych informacji osoba ubezpieczona może m.in. zweryfikować informację o stanie konta otrzymaną z ZUS.

Zostało ogłoszone rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 9 września 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1101).

Przepisy rozporządzenia zmieniającego uchylają formularz ZUS RMUA, wprowadzając w jego miejsce nowy wzór Informacji miesięcznej dla osoby ubezpieczonej (załącznik nr 9 rozporządzenia zmieniającego) oraz wzór Informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej (załącznik nr 10 rozporządzenia zmieniającego). Uchylenie druku ZUS RMUA i wprowadzenie nowych wzorów dokumentów ma ułatwić płatnikom składek wykonywanie obowiązków dotyczących przekazywania informacji zawartych w imiennych raportach przekazanych do ZUS, raz na rok lub na żądanie ubezpieczonego nie częściej niż raz na miesiąc.

Informacja dla osoby ubezpieczonej to dokument, który powinien być przekazywany ubezpieczonemu przez płatnika składek. Funkcjonuje on jako potwierdzenie objęcia ubezpieczeniami, prawa do świadczeń oraz informacji o należnych do przekazania do ZUS składek. Każdy płatnik składek jest zobowiązany przekazywać swoim ubezpieczonym te same informacje, które przesyła za nich co miesiąc do ZUS w dokumentach rozliczeniowych. Oznacza to, że jeśli płatnik za ubezpieczonego oblicza i odprowadza składki na ubezpieczenia, to powinien go o tym informować.

Informacja ta nie musi być sporządzona koniecznie na określonym formularzu. Informacje o ubezpieczeniach, składkach i świadczeniach można sporządzać w innej formie. Obowiązkowo musi ona jednak zawierać te same dane, określone przepisami, które wykazuje się w Informacji miesięcznej dla osoby ubezpieczonej i Informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej. Najważniejsze, by informacja ta była sporządzona i dostarczona na piśmie.

Jeśli ubezpieczony wyrazi na to zgodę, płatnik może przekazywać mu taki dokument w formie elektronicznej, podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym. Istotne jest, aby informacja była odzwierciedleniem danych, które co miesiąc za ubezpieczonego przekazuje do ZUS płatnik składek. Dzięki temu, ubezpieczony wie, ile składek powinien za niego zapłacić płatnik i czy wykazał prawdziwe zarobki. Za pomocą takiej informacji ubezpieczony może również zweryfikować informację o stanie konta otrzymaną z ZUS lub Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32828 )
Array ( [docId] => 32828 )