Od 1 listopada 2013 r. będą zmiany w kodach tytułu ubezpieczenia

Kategoria: Składki ZUS
Data: 07-10-2013 r.

Płatnicy składek od 1 listopada 2013 r. będą musieli uwzględnić zmiany w kodach tytułu ubezpieczenia. W tym samym dniu przestaną też obowiązywać niektóre kody tytułu ubezpieczenia. Zmienią się także niektóre opisy kodów.

Kody tytułu ubezpieczenia wykorzystywane są przy wypełnianiu dokumentów ubezpieczeniowych. Wykaz kodów tytułu ubezpieczenia znajduje się w załączniku nr 18 do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. nr 186, poz. 1444 ze zm.).

Od 1 listopada 2013 r. zaczną obowiązywać zmiany w kodach tytułu ubezpieczenia. Nie będą obowiązywały następujące kody tytułu ubezpieczenia: 10 40, 15 00, 16 10, 17 00, 18 10. Zmieniony zostanie opis kodu tytułu ubezpieczenia 19 00 z „osoba kontynuująca ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz osoba podlegająca dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej” na „osoba podlegająca dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, na podstawie art. 7 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych”.

 

Przykład:

Pani Katarzyna zatrudniona była na podstawie umowy o pracę do 31 grudnia 2012 r. Od 1 stycznia 2013 r. pozostaje bez stałej pracy. We wrześniu zawarła z firmą umowę o dzieło. Pani Katarzyna od 1 listopada 2013 r. chce dobrowolnie zgłosić się do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych i opłacać składki. Od 1 listopada powinna zgłosić się do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych na formularzu ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 19 00 - osoba podlegająca dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, na podstawie art. 7 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Oprócz tego od 1 listopada 2013 r. zacznie obowiązywać nowy kod tytułu ubezpieczenia 19 10 – osoba podlegająca dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Od 1 listopada 2013 r. zostaną wprowadzone też nowe kody świadczenia/przerwy 319, 320, 325, 326, 327 i 328 oraz zmienią się opisy kodów 311 i 315.

Inne zmiany

W związku z wprowadzeniem od 1 września br. nowych tytułów ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem od 19 września 2013 r. obowiązują nowe kody tytułu ubezpieczenia 12 50, 12 60, 12 70, 12 80, 12 90. Z kolei 1 kwietnia 2014 r. zostaną wprowadzone nowe kody tytułu ubezpieczenia 26 00, 26 01, 27 00, 27 01.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32816 )
Array ( [docId] => 32816 )