Rozliczanie kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego

Autor: Izabela Nowacka
Data: 30-06-2014 r.

Koszty zastępstwa procesowego radcy prawnego będą stanowiły przychód z umowy zlecenia, jeżeli umowa przewiduje prawo do tego dodatkowego wynagrodzenia. Wówczas należy je opodatkować jak przychód ze zlecenia oraz oskładkować.

Zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych opłaty za czynności radców prawnych zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej ustala umowa z klientem. Zamieszczenie w umowie zlecenia klauzuli dotyczącej prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tytułu kosztów zastępstwa sądowego skutkuje tym, że w przypadku wypłaty radcy prawnemu dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zastępstwa procesowego w wygranym procesie przychód uzyskany z tego tytułu należy zakwalifikować jako przychód uzyskany z tytułu umowy zlecenia. Gdyby bowiem stosunek zobowiązaniowy w postaci umowy zlecenia nie istniał pomiędzy zleceniodawcą a radcą prawnym, uprawnienie do dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zastępstwa procesowego nie powstałoby.

Jeżeli więc dodatkowe wynagrodzenie z tytułu zastępstwa procesowego zostało wypłacone na podstawie zawartej umowy zlecenia, to zleceniodawca jako płatnik zobowiązany jest do poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach przewidzianych dla dochodów z działalności wykonywanej osobiście, z umowy zlecenia.

Zaliczkę w wysokości 18% oblicza się od przychodu pomniejszonego o procentowe koszty jego uzyskania oraz o potrącone przez płatnika składki na ubezpieczenia społeczne. Tak ustaloną zaliczkę obniża się o pobraną z dochodu zleceniobiorcy składkę zdrowotną.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne u zleceniobiorców stanowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tego zlecenia, jeżeli odpłatność za jej wykonywanie określono kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie. Zatem skoro koszty zastępstwa procesowego to przychód ze zlecenia w świetle ustawy podatkowej, należy je wliczyć do podstawy składkowej i naliczyć odpowiednie należności dla ZUS.

Izabela Nowacka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35217 )
Array ( [docId] => 35217 )

Array ( [docId] => 35217 )