Nagroda wypłacona częściej niż co 5 lat może nie podlegać składkom ZUS

Kategoria: Składki ZUS
Autor: Leszek Skupski
Data: 17-07-2014 r.

Jeżeli na skutek zmian w obowiązujących w firmie przepisach płacowych pracownik otrzyma nagrodę jubileuszową w okresie krótszym niż 5 lat od poprzedniej, wypłacona mu gratyfikacja może być zwolniona od składek w sytuacji, gdy zarówno poprzednie, jak i nowe przepisy przewidują możliwość ich przyznawania nie częściej niż co 5 lat.

W tej sprawie wydał opinię ZUS w interpretacji indywidualnej z 16 czerwca 2014 r. (decyzja nr 231, sygn. akt DI/10000/43/613/2014).

O wydanie interpretacji zwróciła się do ZUS spółka, która dokonywała zmian w obowiązującym u niej układzie zbiorowym pracy. Zmiana dotyczyła stażu, za jaki przysługuje nagroda jubileuszowa. Dotychczas była ona wypłacana za staż pracy ogółem, a po zmianie – za staż pracy wypracowany u pracodawcy.

Z uwagi na wprowadzaną zmianę, w spółce wystąpiły przypadki uzyskiwania przez pracowników prawa do nagrody jubileuszowej w okresie krótszym niż 5 lat od uzyskania poprzedniej. W takiej sytuacji spółka miała wątpliwości, czy od wypłaconych pracownikom nagród powinna naliczyć składki na ubezpieczenia społeczne.

W przypadku pracowników podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, stanowią przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Niektóre z nich zostały jednak wyłączone z podstawy wymiaru składek. Większość została określona w rozporządzeniu z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Z podstawy wymiaru składek wyłączone zostały m.in. nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat.

Według ZUS decydujące znaczenie w kontekście zwolnienia z opłacania składek ma periodyczne (nie częściej niż co 5 lat) nabywanie przez pracownika prawa do uzyskania nagrody jubileuszowej na podstawie wewnętrznych przepisów obowiązujących u pracodawcy. Bez znaczenia pozostaje natomiast fakt daty wypłacenia tych świadczeń pracownikowi (wypłata świadczeń może więc nastąpić w okresie krótszym niż 5 lat od uzyskania poprzedniej).

Leszek Skupski, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35374 )
Array ( [docId] => 35374 )