Nie każdy przedsiębiorca zapłaci preferencyjne składki ZUS

Kategoria: Składki ZUS
Data: 14-07-2013 r.

Gdy osoba prowadząca działalność, która opłaca za siebie składki od preferencyjnej podstawy, rozpocznie współpracę z byłym pracodawcą, istotne jest ustalenie, czy usługi wykonywane na rzecz byłego pracodawcy pokrywają się z obowiązkami, które były wykonywane w ramach umowy pracę.

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach mają osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej na bazie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

 
  • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania tej działalności nie prowadziły pozarolniczej działalności,
  • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Jeżeli osoba prowadząca działalność spełnia wymienione warunki, zgłasza się do ubezpieczeń z kodem 05 70 xx i przez okres 24 miesięcy kalendarzowych może opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy wymiaru (w 2013 roku ta podstawa wynosi 480 zł). Jednak warunek, który cały czas musi być spełniony, to niewykonywanie w ramach działalności na rzecz byłego pracodawcy czynności, które wcześniej były wykonywane w ramach umowy o pracę.

Jeżeli usługi wykonywane na rzecz byłego pracodawcy pokrywają się z obowiązkami, które były wykonywane w ramach umowy pracę, to od dnia rozpoczęcia współpracy z byłym pracodawcą osoba prowadząca działalność traci możliwość opłacania składek od niższej podstawy wymiaru. Wówczas osoba prowadząca działalność powinna zostać wyrejestrowana się z ubezpieczeń z dotychczasowym kodem tytułu ubezpieczenia, tj. 05 70 xx, oraz dokonać ponownego zgłoszenia z właściwym kodem, rozpoczynającym się cyframi 05 10 xx.

Analogiczny tryb należy zastosować w przypadku ustania przyczyn, o których mowa w art. 18a ust. 2 pkt 2 ustawy ze względu na zaprzestanie wykonywania pracy na rzecz pracodawcy (wyrejestrowanie z ubezpieczeń z kodem rozpoczynającym się cyframi 05 10 i zgłoszenie z kodem rozpoczynającym się cyframi 05 70 xx). Warto jednak pamiętać, że zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia stanowi podstawę wymiaru składek w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

Gdy zmiana, o której mowa, następuje w trakcie miesiąca, płatnik składek powinien za ten miesiąc sporządzić i przekazać do ZUS dwie deklaracje rozliczeniowe z właściwymi kodami tytułu ubezpieczenia. W deklaracjach tych płatnik wykazuje składki na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne obliczone od zadeklarowanej podstawy nie niższej niż ustalona proporcjonalnie najniższa podstawa ich wymiaru ustalona dla części miesiąca, wobec której obowiązywała.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32778 )
Array ( [docId] => 32778 )