Nie ma składek od świadczeń podczas pobierania zasiłku macierzyńskiego

Kategoria: Składki ZUS
Data: 16-12-2013 r.

Pakiet kafeteryjny opłacany przez pracodawcę i przysługujący podwładnemu w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego nie stanowi podstawy wymiaru składek ze stosunku pracy. Świadczenie za czas choroby jest jednak zwolnione z oskładkowania tylko wtedy, gdy przewidują je regulacje płacowe.

W indywidualnej interpretacji z 22 października 2013 r. (nr 142/2013) ZUS zwrócił uwagę, że przychody uzyskiwane przez pracownika w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego lub świadczenia rehabilitacyjnego są wyłączone z podstawy wymiaru składek tylko wtedy, gdy z regulacji płacowych obowiązujących w danej firmie wyraźnie wynika prawo zatrudnionego do świadczeń za ten okres.

Jeśli nie ma takich uregulowań, tego rodzaju przychody powinny być uwzględnione w podstawie wymiaru składek. Wynika to z § 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zgodnie z tym przepisem z podstawy wymiaru składek wyłączone są bowiem składniki wynagrodzenia, do których zatrudniony ma prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego bądź świadczenia rehabilitacyjnego, w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku. Dotyczy to także oskładkowania tzw. pakietu kafeteryjnego, w ramach którego pracownik może wybrać objęcie opieką medyczną, kartę multisport, bony do różnych sklepów lub bilety do kina.

W interpretacji z 8 listopada 2013 r. (nr 1502/2013) ZUS zwrócił jednak uwagę, że sytuacja przedstawia się inaczej w przypadku gdy nieświadczący pracy podwładny korzysta z zasiłku macierzyńskiego. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych pobieranie zasiłku macierzyńskiego stanowi bowiem odrębny tytuł do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

Na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy systemowej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego stanowi kwota tego zasiłku, z wyjątkiem przychodów ze stosunku pracy należnych za wcześniejszy okres świadczenia pracy, a wypłaconych za okres pobierania zasiłku.

Natomiast inne świadczenia wypłacone przez pracodawcę i przysługujące podwładnemu w okresie przebywania na urlopie macierzyńskim, ojcowskim lub rodzicielskim oraz pobierania z tego tytułu zasiłku macierzyńskiego (a więc w okresie faktycznego nieświadczenia pracy) nie stanowią podstawy wymiaru składek z tytułu stosunku pracy. W konsekwencji również w sytuacji, gdy pomimo braku wyraźnego zapisu w regulacjach płacowych pracodawca finansuje określone świadczenie (np. pakiet kafeteryjny) podwładnym pobierającym zasiłek macierzyński, to świadczenia przysługujące odpowiednio za ten okres nie stanowią podstawy wymiaru składek.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33705 )
Array ( [docId] => 33705 )