Składki ZUS wspólnika spółki cywilnej

Kategoria: Składki ZUS
Data: 16-12-2013 r.

Osoba zatrudniona w spółce cywilnej, która po rozwiązaniu umowy przystąpiła do tej spółki, nie świadczy pracy na rzecz byłego pracodawcy. W takim przypadku wykonuje obowiązki na swoją rzecz jako przedsiębiorca.

Tak wynika z indywidualnej interpretacji ZUS z 17 października 2013 r. (nr 409). Z dniem 4 września 2013 r. za porozumieniem stron rozwiązano umowę o pracę z osobą zatrudnioną dotychczas w kancelarii notarialnej na stanowisku asesora notarialnego. W sierpniu 2013 roku wymieniony pracownik został powołany na notariusza, a z dniem 5 września 2013 r. przystąpił do spółki cywilnej, w której wcześniej był zatrudniony, jako notariusz i rozpoczął po raz pierwszy działalność gospodarczą.

Zakresy obowiązków jakie wynikały ze stosunku pracy z byłym pracodawcą oraz funkcji pełnionej po przystąpieniu do spółki nie były tożsame ze względu na zakres uprawnień zawodowych notariusza. W tej sytuacji powstała wątpliwość czy nowy wspólnik może przez okres 24 miesięcy kalendarzowych opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od kwoty 30% płacy minimalnej. ZUS uznał, że przysługuje mu takie uprawnienie.

Zgodnie z art. 18a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych osoby, które rozpoczynają prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, przez okres 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności mogą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Z preferencyjnych zasad opłacania składek mogą skorzystać osoby, które:

  • w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności oraz

  • nie wykonują działalność gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Składki na ubezpieczenia od tak ustalonej podstawy wymiaru mogą opłacać jedynie osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, w tym wspólnicy spółki cywilnej. Z takiej możliwości może więc skorzystać również notariusz.

Warto pamiętać, że wystarczy, aby zakres czynności wykonywanej przez daną osobę tylko częściowo pokrywał się z obowiązkami wykonywanymi wcześniej na podstawie stosunku pracy, aby osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności nie miała prawa do opłacania składek od preferencyjnej podstawy wymiaru.

ZUS zwrócił jednak uwagę, że wspólnik spółki cywilnej, który był wcześniej zatrudniony w tej spółce, nie świadczy pracy na rzecz byłego pracodawcy, ale na swoją rzecz jako przedsiębiorcy prowadzącego własną działalność gospodarczą.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33704 )
Array ( [docId] => 33704 )