Przekroczenie 30-krotności zmienia rozliczenia z ZUS

Kategoria: Składki ZUS
Data: 02-09-2013 r.

Przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego dla pracowników osiągających wysokie wynagrodzenie pracodawcy muszą pamiętać o tym, że po przekroczeniu przez taką osobę tzw. rocznej podstawy wymiaru składki emerytalno-rentowe (tzw. 30-krotności) nie są pobierane.

Odliczeniu z wynagrodzenia pracownika przyjmowanego do obliczeń wynagrodzenia chorobowego będzie podlegać wówczas tylko składka na ubezpieczenie chorobowe. Przypomnijmy, że kwota rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych w 2013 r. wynosi 111.390 zł.

Przykład: W dniach od 2 do 13 września 2013 r. 35-letni pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, nabywając z tego tytułu prawo do wynagrodzenia chorobowego. W związku z tym, że osoba ta podjęła zatrudnienie u aktualnego pracodawcy z dniem 1 stycznia 2013 r. do ustalenia podstawy wynagrodzenia chorobowego powinien być wzięty przychód z pełnych miesięcy ubezpieczenia chorobowego, tj. z okresu styczeń-sierpień 2013 r. Wynagrodzenie pracownika składa się z wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 14.000 zł oraz dodatku stażowego w wysokości 15% płacy zasadniczej przysługującej za czas faktycznie przepracowany. W analizowanych miesiącach dodatek ten wynosił 2.100 zł.

W lipcu 2013 r. przychód pracownika przekroczył roczną kwotę graniczną (111,390 zł), dlatego też składki emerytalno-rentowe zostały potrącone tylko od części wynagrodzenia nieprzekraczającej kwoty granicznej, tj. od 14.790 zł. W sierpniu składki te nie były potrącone w ogóle. Natomiast składka chorobowa była liczona cały czas od pełnego wynagrodzenia. W miesiącach styczeń–czerwiec ze środków pracownika opłacane więc były składki w wysokości 2.207,31 zł (9,76% z 16.100 zł + 1,50% z 16.100 zł + 2,45% z 16.100 zł). W lipcu składki emerytalno-rentowe naliczone były tylko od kwoty 14.790 zł co oznacza, że ze środków pracownika sfinansowana została kwota 1.665,35 zł (9,76% z 14.790 zł + 1,50% z 14.790 zł), natomiast składka chorobowa odprowadzona została od pełnej kwoty wynagrodzenia i wyniosła 394,45 zł. W sierpniu składki emerytalno-rentowe nie były potrącane, a składka chorobowa była identyczna jak w lipcu.

Do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego powinny być więc przyjęte następujące kwoty:

  • za miesiące styczeń-czerwiec – po 13.892,69 zł (16.100 zł – 2.207,31 zł),
  • za lipiec – 14.040,20 zł (16.100 zł – 1.665,35 zł – 394,45 zł),
  • za sierpień – 15.705,55 zł (16.100 zł – 394,45 zł).

Łączny przychód pracownika podlegający oskładkowaniu na ubezpieczenie chorobowe w okresie branym pod uwagę przy obliczeniach wyniósł: (6 x 13.892,69 zł) + 14.040,20 zł + 15.705,55 zł = 83.356,14 zł + 14.040,20 zł + 15.705,55 zł = 113 101,89 zł, a przeciętny miesięczny przychód stanowiący podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego wynosił: 14.137,74 zł (113 101,89 zł : 8).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32806 )
Array ( [docId] => 32806 )