Od 2014 r. wzrosną składki na ubezpieczenia społeczne

Kategoria: Składki ZUS
Data: 15-10-2013 r.

Od 1 stycznia 2014 r. najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej będzie wynosiła 504 zł. Zmieni się również minimalna podstawa składek dla osób przebywających na urlopie wychowawczym.

Niektóre osoby rozpoczynające prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej mogą skorzystać z preferencyjnej podstawy wymiaru składek przez okres pierwszych 24 (pełnych) miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności. Powyższe dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

  • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
  • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.
W związku z tym, że w 2014 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 1680 zł wyższa też będzie podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla początkujących przedsiębiorców.

 

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w 2014 r. będzie stanowiła zadeklarowana kwota, nie niższa niż 504,00 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2014 r.). Wyższa minimalna wysokość wynagrodzenia ma również wpływ na podstawę wymiaru składek dla zleceniobiorców pracujących na podstawie umowy, w której wynagrodzenie nie zostało określone kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie. Dla tych osób minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za cały miesiąc nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2014 r. – 1680 zł. Wzrost podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, będący następstwem podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę, przekłada się również na wzrost obciążeń płatników składek z tytułu składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. Dla ubezpieczonych podwyższenie minimalnego wynagrodzenie spowoduje wzrost minimalnego zasiłku chorobowego i wynagrodzenia chorobowego, które przysługuje pracownikowi.

W związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. zmieni się również minimalna podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz zleceniobiorców podlegających tym ubezpieczeniom z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem tj. nie będzie mogła być niższa niż 1260 zł. Wzrośnie również podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne osób podlegających temu ubezpieczeniu z tytułu osobistej opieki nad dzieckiem, które nie spełniają wymogów do podlegania obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32824 )
Array ( [docId] => 32824 )

Array ( [docId] => 32824 )