Od kwoty na wyprawkę szkolną z funduszu socjalnego nie opłaca się składek

Kategoria: Składki ZUS
Data: 01-09-2013 r.

W przypadku wyprawek sfinansowanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych składek nie należy opłacać. Gdy natomiast pracodawca finansuje je z własnych środków, składki będą należne.

Z podstawy wymiaru składek wyłączone są świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Wypłacone z funduszu świadczenia, w tym wyprawka szkolna, muszą spełniać wymogi określone w ustawie o ZFŚS, czyli ich przyznanie oraz wysokość powinny być uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, który je otrzymuje. Świadczenia spełniające takie wymogi są wyłączone z podstawy wymiaru składek w pełnej wysokości bez względu na ich wysokość.

 

Z podstawy wymiaru składek wyłączone są również świadczenia wypłacane z funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe na podstawie układu zbiorowego pracy u pracodawców, którzy nie tworzą zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego, a więc do wysokości 1.093,93 zł – w przypadku pracownika zatrudnionego na pełny etat w normalnych warunkach pracy. Pracodawca spełniający podane wcześniej warunki, wypłacając pracownikowi ze wskazanego funduszu określone świadczenie (np. wyprawkę), musi ustalić, czy w bieżącym roku pracownik otrzymał już jakieś świadczenia finansowane z tego funduszu. Od składek zwolnione są bowiem tylko świadczenia do wysokości odpisu podstawowego. Te powyżej tej kwoty stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz w konsekwencji ubezpieczenie zdrowotne.

Natomiast wypłacone pracownikom zapomogi na wyprawki szkolne dla ich dzieci sfinansowane ze środków pracodawcy należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32804 )
Array ( [docId] => 32804 )