Podstawa wymiaru składek zdrowotnych a wynagrodzenie chorobowe

Kategoria: Składki ZUS
Data: 26-08-2013 r.

Konsekwencją wyłączenia wynagrodzenia chorobowego z podstawy wymiaru składki zdrowotnej jest zaniżenie tej podstawy, jak również samej składki. Po zauważeniu błędu – przez płatnika lub przez ZUS – konieczne będzie skorygowanie źle naliczonej podstawy, złożenie korekty druków rozliczeniowych oraz uregulowanie zadłużenia wraz z odsetkami za zwłokę.

Jednym z błędów popełnianych przez płatników będących pracodawcami jest nieuwzględnianie w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne wynagrodzenia chorobowego wypłacanego pracownikom za pierwsze 33 dni niezdolności do pracy w danym roku kalendarzowym (lub za 14 dni – w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50. rok życia). Przypomnijmy, że wynagrodzenie to przysługuje na podstawie art. 92 kp. Tymczasem z art. 81 ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wynika jasno, że w takim przypadku nie stosuje się wyłączeń wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną (w przeciwieństwie do składek na ubezpieczenia społeczne).

Przykład: wynagrodzenie zasadnicze pracownika za grudzień 2012 r. wynosiło 2.456,70 zł. W miesiącu tym przysługiwało mu też wynagrodzenie chorobowe za 5 dni choroby w wysokości 456,68 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne za tego pracownika pracodawca liczył od podstawy wynoszącej 2.456,70 zł, a składkę zdrowotną od kwoty 2.119,89 zł (2.456,70 zł – składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków pracownika w kwocie 336,81 zł). Podstawa składki zdrowotnej została więc zaniżona, ponieważ powinna ona wynosić 2.576,57 zł (2.119,89 zł + 456,68 zł). Po zauważeniu błędu płatnik będzie musiał złożyć korektę dokumentów rozliczeniowych za grudzień 2012 r. (raport ZUS RCA + deklaracja rozliczeniowa), dotyczących tego pracownika, w których składka zdrowotna naliczona będzie od prawidłowej podstawy, oraz uregulować zadłużenie wraz z należnymi odsetkami za zwłokę – chyba że te nie przekroczą kwoty 6,60 zł.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32799 )
Array ( [docId] => 32799 )